Topmenu

Elektrifiserer Norges største vindpark

VEO har fått i oppdrag å elektrifisere den norske vindparken Ytre Vikna, som ligger i nærheten av Trondheim. Ordren kommer fra Sarepta Energi AS.

Parken omfatter i dag 17 vindkraftverk, og ifølge planene skal den bygges ut med ytterligere 40 vindkraftverk frem til sommeren 2016. Etter utbyggingen kommer Ytre Vikna til å være Norges største vindpark med en årlig produksjon på 580 GWh, noe som tilsvarer strømbehovet for halvparten av Trondheims 170 000 innbyggere. Endelig investeringsbeslutningen vil bli tatt til høsten.

VEO har tidligere elektrifisert en vindpark i Norge, men selskapet har for det meste arbeidet med vannkraft og transformatorstasjoner i Norge. I hjemlandet Finland hører VEO til markedslederne, både når det gjelder elektrifisering av vindparker og modernisering av vannkraftverk.

–Jeg er veldig fornøyd med at vi får vise frem VEOs kunnskaper innen vindkraft på det norske markedet, spesielt når det gjelder et så stort prosjekt, sier Viktor Forss, administrerende direktør i VEO Norge. Forss ser med sikkerhet på fremtiden, ettersom det for tiden planlegges mange vindparker i Norge.
Les mer i Volt nr 5 – 2014.

–Selskapet arbeider på en løsningsorientert måte, og viste stor fleksibilitet under anbudsprosessen. I kombinasjon med en konkurransedyktig pris avgjorde det saken, sier Trond Mellingsæter, administrativ direktør ved Sarepta Energi, her sammen med Viktor Forss administrerende direktør i VEO Norge.

–Selskapet arbeider på en løsningsorientert måte, og viste stor fleksibilitet under anbudsprosessen. I kombinasjon med en konkurransedyktig pris avgjorde det saken, sier Trond Mellingsæter, administrativ direktør ved Sarepta Energi, her sammen med Viktor Forss administrerende direktør i VEO Norge.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen