Topmenu

Elektrisk landtilkobling for skip

Ny internasjonal standard for elektrisk landtilkobling for skip har vært til avstemming med positivt resultat. Det er ventet at standarden vil bli utgitt i løpet av juni.

Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) har ansvaret for å organisere og koordinere nasjonalt og internasjonalt elektroteknisk standardiseringsarbeid på Norges vegne. NEK er det norske medlemmet i IEC samt CENELEC og har det internasjonale sekretariatet i IEC TC18. NEK har deltatt i, og finansiert deler av arbeide.

Effektforbruket for større skip som ligger ved kai kan være i størrelsesorden flere tusen kilowatt. Dette gjelder spesielt for cruiseskip som ligger til havn når gjestene er i land, samt større ferger og andre større skip, med faste ruter. Kraften brukes til bl.a. varme og air-condition, belysning og bysse. Denne kraften har tradisjonelt vært levert fra skipets egne generatorer, som normalt drives av dieselmotorer. Dette medfører akustisk støy, samt uønsket utslipp av CO2 og NOx.

I Norge er det i dag strømforsyning fra land til Kielfergen i Oslo. Det utredes nå anlegg for strømforsyning i flere havner i Norge. Det er også anlegg i Gøteborg, samt i flere havner i USA.

Skipene har vanligvis høyspenningsanlegg med spenning opp til 11 000 V. Skipene kan ha anlegg med frekvens 50 Hz eller 60 Hz, tilsvarende gjelder for landanleggene, det er i bruk både 50 og 60 Hz anlegg. I USA benyttes 60 Hz mens det i Europa benyttes 50 Hz. Det er følgelig en del tekniske utfordringer ved slik tilførsel fra land.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen