Topmenu

Elhub forlenger testperioden

Elhub gjennomgår for tiden en omfattende test- og feilrettingsperiode fram mot lansering. Testfasen har avdekket feil som må rettes før man kan sette i gang. Derfor forlenges testperioden og påfølgende lansering fra oktober 2017 fram til første kvartal 2018.

Elhub skal brukes av alle markedsaktører gjennom deres IT-løsninger, samt at kundeforhold og forbruk blir tilgjengelig for alle strømforbrukere. Omfattende og grundig testing av løsningen før den lanseres er derfor en vesentlig del av prosjektet.

- Vi har over en lengre periode testet Elhub-systemet mot IT-systemene som markedsaktørene skal benytte. Den senere tids testing har avdekket for mange feil til at det er forsvarlig å kjøre videre som planlagt Alternativet var at vi dro med oss feilene inn i driftsfasen. Derfor forlenger vi testperioden frem til første kvartal neste år. Det fortoner seg som den klart beste løsningen i dagens situasjon, forklarer daglig leder i Elhub AS, Tor B. Heiberg.

Før Elhub lanseres skal alle markedsaktører teste og bli godkjent for integrasjon med Elhub, og ifølge opprinnelig fremdriftsplan skulle testen for alle markedsaktører starte 1. juni 2017.

- Vi vil nå bruke tiden frem til sommerferien for å herde systemet, noe som innebærer fortsatt testing mot eksterne systemleverandører og etter hvert pilotaktører. Men oppstart av testingen for alle markedsaktørene må skyves til etter sommeren, fortsetter Heiberg.

 

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen