Topmenu

Eliaden den største møteplassen

I månedsskiftet mai-juni er det klart for Eliaden på Lillestrøm. Dette blir en svært interessant møteplass for «storbransjen», hvor sentrale utfordringer står på agendaen, mener administrerende direktør Oluf Ulseth i EnergiNorge.

– Bransjen har to sett av utfordringer. På den ene siden er det et massivt prispress. Det påvirker inntjeningen, og aller deler av verdikjeden i bransjen. Selvfølgelig særlig produksjon, men fordi konserner henger sammen økonomisk, er ingen upåvirket. Det andre er alt det som skjer rundt teknologi: nye forbruksvaner, individualisering, globalisering og digitalisering. I det bildet tenker jeg at Eliaden er den største møteplassen mellom alle som leverer utstyr og de som jobber med det elektrotekniske. Det er i sum en mye større bransje enn kraftbransjen alene, sier Oluf Ulseth.

Hvordan man bruker ny teknologi, og jobber sammen på nye måter, vil prege kraftselskapene.

– I kraftbransjen synes vi av og til det er vanskelig når noen i nabokommunen skal gjøre noe hos oss. Da er det et ganske stort sprang når vi for eksempel tenker på nyhetsbyrået NTB som nå har nattevaktene sine sittende i Australia. Vi må ta dette innover oss, mener han.

På nettsiden ligger det an til utrulling av smarte målere og veldig store investeringsplaner fremover. Ulseth mener det blir et spørsmål om hvordan vi kan tilegne oss ny teknologi, kunnskap, og skape forståelse hos kunden for å kunne hindre unødvendige investeringer.

– Innen produksjon har vi vært lite følsomme for utvikling i driftskostnader. Den tiden er over. Her må vi også tilegne oss ny teknologi, og jobbe mer effektivt, sier Ulseth.

På toppen av dette holder man på å legge om strømmarkedet. Strømselgerne blir kundens kontakt på de fleste områder, mens nettselskapene får andre roller.

– Her kommer vi tilbake til de nye målerne. En ting er at vi slipper å gå i kjelleren for å lese av måleren og at nettselskapene vil oppdage feil raskere, men den store gevinsten ligger i hva samfunnet kan spare av investeringer, fordi man har fått ny informasjon.

Oluf Ulseth beskriver det som skjer i energibransje som en bred palett av temaer som er svært relevante for de som kommer på Eliaden.

– Rent praktisk er vi i EnergiNorge også opptatt av å støtte opp om dette, så vi har lagt noen arrangementer dit. Vi vil bidra til at det blir en god møteplass.

Det er et tegn i tiden for mange næringer, at verdikjedene brytes opp, og at man prøver å få ut effektivitet i hver enkelt lille del.

Les mer i Volt nr 3 – 2016

Eliaden 2016 blir veldig spennende sier, administrerende direktør Oluf Ulseth i EnergiNorge.

Eliaden 2016 blir veldig spennende sier, administrerende direktør Oluf Ulseth i EnergiNorge.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen