Topmenu

Eliaden med over 250 utstillere


Prosjektdirektør Nils-Erik Magnell i Eliaden 2010 er meget godt fornøyd med at mer enn 250 utstillere allerede er på plass på arrangementet. Til tross for finanskrisen har et bredt spekter av bedrifter meldt seg på.

Det er god variasjon både i standstørrelse og fordeling på de ulike fagområdene. Dette bidrar helt klart til at Eliaden også i 2010 blir en attraktiv utstilling.
Vi legger opp til økt oppmerksomhet på energieffektivisering og løsninger, som blir et hovedtema. Det blir flere seminarer om temaet, som vil gå som en rød tråd gjennom flere aktiviteter. Her skal vi også involvere utstillerne, slik at de får dobbelt igjen for å delta på Eliaden.
Vi skal løfte dem litt fram uten at det skal gå på bekostning av det tradisjonelle og helhetlige Eliade-arrangementet. Både seminarer og øvrig innhold blir variert og innrettet på å dekke bredden som ligger i arrangementet, sier Nils-Erik Magnell i en pressemelding.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen