Topmenu

Elkraftdagene 2010

Norge står foran betydelige energimessige utfordringer, og daglig ”teppebombes” vi med forhold knyttet til klima, miljø og energieffektivisering. NITOs fagavdeling arrangerer i tidsrommet 16. – 17. mars Elkraftdagene 2010 på Clarion Hotel Royal Christiania i Oslo.

I den mangfoldige verden av fornybar energi, grønne sertifikater, forsyningssikkerhet, strømpriser og behov for påfyll av kompetanse er det krevende å holde seg oppdatert. Elkraftdagene 2010 er en god anledning til å gjøre noe med dette. Her kan du laste ned kunnskap fra den fremste energiekspertisen her i landet. Her kan du løfte blikket og sette perspektiv på de utfordringene vi står overfor. Her kan du møte kolleger fra ulike deler av energibransjen og bryne dine kunnskaper på foredragsholdere som står med begge bena i utfordringene, sier Anne-Gro Bildøe Imset i Nito. Kurset henvender seg til nettplanleggere, netteiere, entrepenører, konsulenter, undervisning og offentlige myndigheter.
www.nito.no/kurskatalogen

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen