Topmenu

Endelig AMS-avklaring fra OED

Olje- og energidepartementet (OED) har endelig avklart at de ønsker en forlengelse av tidsfristen for norsk AMS-utrulling til 2019. Dermed er det opp til bransjen å forhindre nok en tidsklemme.

Forlengelsen vil kunne føre til at det kan ta ytterligere to år før samtlige norske husstander er utstyrt med smarte strømmålere. Det ble klart mandag 18. februar, da det beryktede brevet fra OED til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ble sendt –denne gangen offisielt. OED anmoder NVE om å gjøre nødvendige justeringer i forskriften slik at endelig tidsfrist for norsk AMS-utrulling settes fra 1. januar 2017 til 1. januar 2019. Bakgrunnen er som det står skrevet at departementet ønsker en AMS-innføring som gjennomføres «på en god måte». Begrunnelsen er først og fremst at nettselskapene har behov for utvidet tidsfrist.

At det uttalte behovet eksisterer er et faktum. På grunn av gjentatte og lange utrednings- og høringsrunder gjennom årenes løp har kravene som bransjen er pålagt å forholde seg til kommet sent på plass, og derfor har flere nettselskaper fått hastverk. Det er derfor positivt at de av nettselskapene som ikke har vært på ballen tidligere får noe lengre tid på seg. Der flere inntil nylig manglet ressurser, åpner utsettelsen opp for at alle nå kan foreta grundige vurderinger og fremtidssikre investeringer.

Det er riktignok et poeng at NVE på sin side mener forskriften kunne ha vært gjennomført slik den allerede foreligger – uten endringer og til den opprinnelige tidsfristen. Samtidig er det ikke alle som har behov for to års utsettelse. Det tar også OED høyde for i i brevet der de skriver at ny tidsfrist «ikke [er] til hinder for at nettselskapene kan være tidligere ute». Mange nettselskaper er allerede godt i gang med prosjekt- og innkjøpsprosessene sine til tross for regulatoriske forsinkelser, og det er viktig at disse ikke hindres av nye reguleringer,

Forretningsutvikler Rolf Pedersen, Aidon Norge.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen