Topmenu

Eneleverandør på eksplosjonsarmatur

VP metall er eneleverandør i Norge på eksplosjonsarmatur for elektriske overføringsanlegg. Produktet har blitt brukt siden slutten av 60-tallet, og vi har fått en innføring om dette fra Tormod Bratberg, en av de tre eierne i selskapet.

Armaturen benyttes til innfesting og skjøting av høyspentliner. Den har et metallrør som kabelen går inn i, og når røret utsettes for en detonasjon, gir det et utvending trykk som er mange ganger høyere enn flytgrensen for alminnelige metaller. Dette fører til en komprimering av armatur og line som gir meget høy strekkfasthet.

– Hovedbestanddelene er skjøten som vanligvis sitter midt i spennet, forankring, avspenning, og for å koble avspenning mot avspenning, en loop og der i gjennom loop-hylser. Når det er større linetverrsnitt, og der det er store krefter, leverer vi i tillegg en utkjøringshylse eller utkjøringsklemme. Dette brukes som et hjelpeverktøy ved uttrekking av lina, forklarer Tormod Bratberg.

VP metall produserer i utgangspunktet utstyr for aluminiumlinjer, ferallinIer og stållinjer. De har et eget konstruksjonskontor, der alt blir tegnet før det er klart til produksjon og videre testing.

– Vi har en egen 40 tonns testbenk som vi kan foreta strekktest i. Dette er første steg. Den endelige testingen relatert til ICE-normer foregår stort sett på Sintef i Trondheim. I de fleste tilfeller er produktet kvalifisert etter testing, men i noen tilfeller må vi gå videre for å endre på produktet, de mekaniske komponentene eller eksplosivmengden, sier han.

Alle produktene er CE-godkjente, og dette er spesielt viktig i forbindelse med markedet i EU-landene. I tillegg til Norge leverer VP metall i stor grad til Sverige, Finland, Island og noe på Grønland, men de ser nye, mulige markeder allerede i 2015.

Les mer i Volt nr 7 – 2014.

Anders Flått i Statnett klargjør skjøten under montasje av Ørskog Fardal lina.

Anders Flått i Statnett klargjør skjøten under montasje av Ørskog Fardal lina.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen