Topmenu

Energimerk boligen din

Fra 1.januar i år er det enkelt og gratis å skaffe seg en energiattest som viser hvor energieffektiv bolig du har. Fra 1. juli i år er energimerking obligatorisk ved salg og utleie av boliger og andre bygninger.

NVE oppfordrer alle til å energimerke boligen sin. Finn ut hvor energieffektiv boligen din er, og få tips om tiltak som kan bedre energistandarden, sier Agnar Aas, vassdrags- og energidirektør.

Ved nyttår trådte NVEs forskrift om energimerking av bygg i kraft. Plikten til å merke boliger og yrkesbygg ved salg eller utleie trer i kraft 1. juli 2010. Yrkesbygg over 1000 m2 skal alltid ha gyldig energiattest. Denne merkingen må være gjennomført første gang innen 1. januar 2012. Energiattester som lages i dag vil være gyldige også etter 1. juli. Gjennomført merking gir en energiattest med et energimerke og et oppvarmingsmerke, samt en liste med anbefalte energieffektiviseringstiltak. Energimerket viser hvor energieffektiv boligen er.

Karakterskalaen går fra A (best) til G som er laveste karakter. Oppvarmingsmerket viser i hvilken grad bygningen kan benytte ny fornybar energi til oppvarming og varmtvann. Dette vises på en fargeskala fra grønt til rødt.

Jeg er stolt over at NVE kan tilby en enkel og gratis energimerkeordning.  I dag står bygninger for over 40 prosent av Norges totale energibruk. Det langsiktige målet er at merkeordningen skal bidra til å redusere denne energibruken, sier vassdrags- og energidirektør Aas. I tillegg til å gi dagens boligeiere nyttig informasjon om boligens energistandard, er energiattesten nyttig for alle som vurderer å kjøpe eller å leie ny bolig. NVE oppfordrer alle som er på boligjakt til å spørre etter energiattesten, som gir nyttig informasjon om oppvarming og forventet energibruk.

Les mer på: www.energimerking.no

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen