Topmenu

Energiseminaret 2015 på NMBU

Hva skal vi satse på innen fornybar energi?

Energiseminaret på NMBU er et to dagers event som jakter på løsninger og nytenking innen fornybar energi. I 2014 hadde seminaret i overkant av 200 fornøyde deltagere fra nært og fjernt, og denne suksessen ønsker vi å gjenta i 2015. Vi vil igjen samle landets studenter, klimainteresserte og relevant næringsliv til et inspirerende arrangement med foredrag og idéverksteder.

Bakgrunnen for Energiseminaret er de parallellene vi ser mellom fortsatt uløste klimautfordringer og et stadig økende energibehov. Gjennom hele arrangementet vil vi styre unna dommedagsprofetier og heller rette alt fokus mot muligheter: Hva skal vi satse på innen fornybar energi? På hvilken måte kan det tilrettelegges for et mer bærekraftig samfunn? Hvordan kan allerede eksisterende ressurser utnyttes bedre? På veien mot disse svarene skal Energiseminaret vise studenter på tvers av studieretninger og studiesteder at energiutvikling er et spennende felt, hvor det skjer mye og hvor det er store muligheter for ferdigutdannede.

Energiseminaret 2015 holdes fredag 6. og lørdag 7. mars, gå inn på; www.energiseminaret.com

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen