Topmenu

Er H-verdien egnet som sammenligningsgrunnlag?

Det er stort fokus på HMS-arbeid i norsk arbeidsliv, og kvaliteten på dette arbeidet i bedriftene blir blant annet brukt som et av kriteriene i anbudsprosesser. I denne sammenhengen brukes H-verdien, forholdet mellom uønskede hendelser og arbeidstimer i virksomheten. Oddgeir Anundsen hos One Nordic Kraftmontasje AS er en av dem som stiller spørsmålstegn ved bruken av denne måleverdien.

– Godt HMS-arbeid er å jobbe og tenke slik at det griper inn i både effektivitet og sikkerhet. Har du en god HMS-kultur, så er de ansatte forberedt, arbeidsoperasjonene er gjennomtenkt, og det er en refleksjon rundt det man jobber med. Operasjonene blir mer rasjonelle, sikrere og mer effektive. Det er dette HMS handler om. Derfor gjør jeg meg noen tanker om denne H-verdien som blir dratt frem i alle mulige sammenhenger, nesten som en markedsføringsfaktor. Eller kanskje enda verre: en konkurransefaktor i anbudssammenheng, sier Oddgeir Anundsen.

– Du mener at H-verdien er misvisende?

– Ja, en bedrift med lav H-verdi har enten få hendelser, mange ansatte eller kanskje mange ansatte som sitter på kontor. Jo flere kontorarbeidere du har, jo lavere H-verdi får du, for det er jo færre som skader seg der.

– Et bandasjert kutt i fingeren som gjør at du ikke kan jobbe etterpå, påvirker H-verdien. To slike bagateller i løpet av et år kan gjøre at du får en H-verdi som utestenger deg fra å få oppdrag hos enkelte byggherrer. Verdien er for rigid, for den skiller ikke mellom det nevnte kuttet i fingeren eller en strømgjennomgang som fører til en livstruende forbrenning. Den skiller ikke mellom hendelser som gir to dagers eller to års sykefravær, sier han.

Anundsen forteller at det er en relativt enkel operasjon å regne ut H-verdien, men problemet oppstår når mange firmaer gjør egne vurderinger av hvordan man skal gå frem.

– Jeg mener HMS-arbeid er så viktig, at det ikke må bli et spørsmål om matematikk, statistikk og taktikk. Det må være et kontinuerlig, aktivt og operativt arbeid, og gjerne i samarbeid med kunder og leverandør og konkurrenter for den saks skyld, der en utveksler erfaringer og lærer av hverandre, sier Oddgeir Anundsen hos One Nordic Kraftmontasje AS.

– Jeg mener HMS-arbeid er så viktig, at det ikke må bli et spørsmål om matematikk, statistikk og taktikk. Det må være et kontinuerlig, aktivt og operativt arbeid, og gjerne i samarbeid med kunder og leverandør og konkurrenter for den saks skyld, der en utveksler erfaringer og lærer av hverandre, sier Oddgeir Anundsen hos One Nordic Kraftmontasje AS.

– Når vi er på HMS-seminarer, blir det bestandig diskutert hvordan den enkelte regner ut H-verdien. Skal man regne med underentreprenørene, innleide arbeidere, regne den ut per gruppe? Det spekuleres i hvordan man skal gå frem for å sikre seg en lavest mulig H-verdi. Da blir det mer snakk om taktikk enn godt HMS-arbeid, mener Anundsen.

Les mer i Volt nr 1 – 2015

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen