Topmenu

Ericsson skal levere system til Skagerak

Skagerak har inngått en avtale med Ericsson AS som leverandør av de nye målerne, med tilhørende sentralsystem. De vant kontrakten i konkurranse med flere sterke tilbydere.

- Vi er godt fornøyd med valget av Ericsson og ser frem til samarbeidet som vil gi våre kunder et enda bedre strømnett, sier nettdirektør Geir Kulås.

- De nye målerne sender måledata trådløst fra kundene til Skagerak via radiosamband. Dette er en driftssikker og fremtidsrettet løsning, sier Kulås.

Kulås forteller at de nye målerne gjør at kundene får vite mer om strømforbruket sitt.

- Flere leverandører tilbyr utstyr for overvåking og styring av strømforbruket. For eksempel er det mulig å kjøpe utstyr for å fjernstyre varme og lys i huset fra et panel eller mobiltelefonen. Kombinert med informasjon fra de nye målerne gjør det at kundene kan spare penger på strømregningen, forteller han.

Skagerak Nett har valgt Eltel Networks som leverandør av installasjonstjenester. Det betyr at deres montører vil stå for målerbyttene ute hos kundene.

- Eltel har ved tilsvarende prosjekter andre steder vist at de har kompetanse og kapasitet til å gjennomføre et stort antall målerbytter hver dag. Det er vi avhengig av for å nå fristen Norges vassdrags- og energidirektorat har satt til 1.1.2019.

Kulås forteller at det var stor interesse fra flere tilbydere til begge kontraktene. Valgene som er gjort er resultat av en grundig evalueringsprosess.

- Vi har hatt en helhetlig vurdering av de mottatte tilbudene, hvor både teknisk løsning, gjennomføringsevne og kostnader ble vurdert. Da valget til slutt falt på Ericsson og Eltel Networks var det fordi disse samlet sett hadde de økonomisk mest fordelaktige tilbudene, forteller Kulås.

Administrerende direktør Aksel Aanensen hos Ericsson er svært fornøyd med at Skagerak Nett valgte akkurat dem.

- Kontrakten med Skagerak Nett er vår første på dette området i Norge, men vi har flere kontrakter med energiselskaper globalt, inklusiv våre naboland Sverige og Finland. Dette er et globalt satsningsområde for Ericsson og vi er svært godt fornøyd med å vinne konkurransen hos et av Norges ledende nettselskaper. Smarte målere er et viktig element i smartstrømløsninger for bærekraftig energiforsyning og -effektivitet, sier han.

Den finske målerleverandøren Aidon skal levere selve målerne som inngår i totalleveransen.

- Kontrakten med Skagerak Nett er vår første på dette området i Norge, men vi har flere kontrakter med energiselskaper globalt, inklusiv våre naboland Sverige og Finland. Dette er et globalt satsningsområde for Ericsson og vi er svært godt fornøyd med å vinne konkurransen hos et av Norges ledende nettselskaper, sier Administrerende direktør Aksel Aanensen i Ericsson.

– Kontrakten med Skagerak Nett er vår første på dette området i Norge, men vi har flere kontrakter med energiselskaper globalt, inklusiv våre naboland Sverige og Finland. Dette er et globalt satsningsområde for Ericsson og vi er svært godt fornøyd med å vinne konkurransen hos et av Norges ledende nettselskaper, sier Administrerende direktør Aksel Aanensen i Ericsson.

 

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen