Topmenu

Erstatter gamle trestolper

Ved Revetal i Tønsberg har Skagerak Nett satt opp seks mastepunkter på en 66 kV linje til erstatning for gamle trestolper.


Ved Revetal i Tønsberg har Skagerak Nett satt opp seks mastepunkter på en 66 kV (bygget som 132 kV) ledning til erstatning for gamle trestolper.
Pilotprosjektet, som var et samarbeid mellom Skagerak og Melbye, gikk over noen uker og var svært vellykket. Komposittmastene erstattet 9 tremastpunkter. Dette er mulig da komposittmastene kommer i moduler og kan bygges opp til ønsket høyde. Høyere master gir lenger spenn og mindre skade i naturen. Det er brukt ulike masteløsninger i pilotprosjektet. H-master og enkeltmaster i forskjellige farger og det er brukt forskjellige tekniske løsninger på fundamentene. Selv om komposittmastene har vært i bruk i Canada og USA siden 2004 har det vært nødvendig å gjøre tilpasninger for det Skandinaviske markedet.

Moduler i hverandre
Stolpene består av moduler som puttes inn i hverandre. Dette gir en rekke fordeler. Pakkede moduler er enklere å transportere og man får med en rekke flere stolper i en last sammenlignet med andre typer stolper. Den lette og manøvrerbare konstruksjonen fører også til lavere og enklere installasjonskostnader da den er lett å montere i vanskelig terreng og krever mindre utstyr for lasting og lossing.

Stolpene er beregnet til å ha en levetid på 125 år i norsk klima og har den lengste holdbarhet av alle mastetyper. De er immune mot naturpåvirking, er vedlikeholdsfrie, har integrert UV-beskyttelse og har et isolerende materiale.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen