Topmenu

Et paradigmeskifte innen drift av kraftsystemer

Promaps Online er et verktøy for nær sanntids risikoberegninger av store og komplekse kraftsystemer. I sin risikoanalyse beregner systemet sannsynligheten for feiltilstander i kraftnettet og de økonomiske konsekvensene av disse. Gjennom et samarbeid med StormGeo jobber nå Goodtech Power med å inkludere værdata i sanntid og værprognoser i Promaps Online. Vi har snakket med Arne B. Svendsen, R&D Manager i Goodtech Power om status i prosjektet.

– Vi har et FoU hovedprosjekt som er støttet av regionalt Forskingsfond som skal inkludere påvirkningen av vær i Promaps Online. I tillegg til å se hvilken innvirkning vind har på systemet som vi kan gjøre i dag, ser vi nå på muligheten for å inkludere påvirkningen av ising, lyn og torden. Dette er et prosjekt som går over to år. Værpåvirkningsdelen vi utvikler her, vil være med i programpakken vi selger inn til kundene. Vi er inne i den kommersielle fasen med Promaps Online, der vi i samarbeid med StormGeo om å leverer tjenester til regionale netteiere i Norge, som steg 1. Steg 2 vil være å gå ut internasjonalt sammen med samarbeidspartner(e) som vi vil søke å skaffe.

– Vi er i dialog med tre norske og en utenlandsk netteier om å installere programpakken på Deres respektive driftssentraler slik at systemet blir tatt i bruk, og brukererfaring og nytteverdi blir synlig. Tanken med å gjøre det slik, og håpet med koblingen mot Statnett, er at da beregner Statnett på hele Norge hvert 10. minutt, og hver regional netteier på hvert sitt kraftsystem hvert 10. minutt. Statnett har ikke hele modellen på det regionale nivået, hvor regional netteier har full modell. Nøkkelen til en detaljert sanntids risikoberegning av hele det Norske kraftsystem, er at nasjonal og regionale netteiere beregner i samme tidsintervall. Dette muliggjør utveksling av effektflyt og risiko mellom netteierne. Det betyr at regionale netteier får effektflyt og tilhørende risiko fra Statnett, og tilsvarende andre veien. Da kan vi for første gang kommunisere på risiko og hvilken innvirkning handlinger har på hverandres systemer. Det vil være en ny måte å drifte kraftsystemene på. Og i den grad det har vært sagt tidligere at det er behov for å kjøre systemene mer mot kanten, så vil dette være med på å fortelle netteierne hvor de er, og hvor langt de kan presse systemet, forteller Svendsen.

En dialog mellom netteiere gjør at de kan begynne å koordinere sine handlinger i kraftnettet online, og dermed også redusere risikoen for strømutfall. Et bevisst forhold til hvilket risikonivå man er eksponert for, skal føre til at handlingene man gjør i driften er reflekterer dette nivået og kan dokumenteres.

– Vi er i dialog med tre norske og en utenlandsk netteier om å installere programpakken på Deres respektive driftssentraler slik at systemet blir tatt i bruk, og brukererfaring og nytteverdi blir synlig, sier Arne B. Svendsen, R&D Manager i Goodtech Power.

– Vi er i dialog med tre norske og en utenlandsk netteier om å installere programpakken på Deres respektive driftssentraler slik at systemet blir tatt i bruk, og brukererfaring og nytteverdi blir synlig, sier Arne B. Svendsen, R&D Manager i Goodtech Power.

– Utfordringene i dag er at noen sitter med erfaring og har et «følt» nivå av risiko. Har du vært lenge på drift og har god erfaring, håndterer du kanskje situasjonen riktigere på den måten. Er du ikke erfaren, så er du mer utrygg, og håndterer situasjonen på en annen måte. Det vil si at driftsmønsteret er avhengig av hvem som er på jobb; om du er offensiv eller defensiv. Målet er at alle skal gjøre handlingen basert på risikonivået som allerede er beregnet, forklarer Arne B. Svendsen.

Les mer i Volt nr 8 – 2014.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen