Topmenu

Etablerer AMS Nord

Flere nettselskaper i Finnmark og Troms har inngått et forpliktende samarbeid om
anskaffelse av smartmålere og kommunikasjonsløsning, i henhold til kravene om
innføring av Avanserte Måle- og Styringssystemer. De samarbeidende selskapene er
Alta Kraftlag, Luostejok Kraftlag, Nordkyn Kraftlag, Repvåg Kraftlag, Ymber og Troms
Kraft Nett.

Det er opprettet en felles prosjektgruppe hvor samtlige nettselskap er representert.
Prosjektgruppen starter nå arbeidet med å utarbeide felles kravspesifikasjon og
konkurransegrunnlag. Selve anskaffelsen vil bli foretatt i løpet av 2015. Prosjekt-
gruppen ledes av Halvar Glad fra Troms Kraft Nett AS.

Prosjektet omfatter per i dag ikke driftssamarbeid og utvidede tjenesteløsninger, men

- Vi er glad for å ha funnet sammen til et godt, nordnorsk samarbeid. Vi har lokal  kunnskap og felles oppfatning av utfordringene ved å drifte kraftnett i nord, og ser at vi  sammen står bedre rustet til å møte fremtidige nye krav, uttaler elverksjef Oddbjørn  Samuelsen i Repvåg Kraftlag SA.

– Vi er glad for å ha funnet sammen til et godt, nordnorsk samarbeid. Vi har lokal
kunnskap og felles oppfatning av utfordringene ved å drifte kraftnett i nord, og ser at vi
sammen står bedre rustet til å møte fremtidige nye krav, uttaler elverksjef Oddbjørn
Samuelsen i Repvåg Kraftlag SA.

dette vil bli vurdert på et senere tidspunkt.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen