Topmenu

Etterlyser et kraftsentrum i bransjen

Når tre av energibransjens ledere møtes etter presentasjonen av Energi21, synes det å være enighet om at både strategien og politiske signaler er lovende. Men de ser flere utfordringer i markedet, og uttrykker et klart behov for et samlende forum som kan gjøre bransjen mer synlig og stimulere til samarbeid mellom aktørene.

Oppstarten av jobben med Energi21 var inspirert av OG 21. Olje- og gassbransjen var ganske godt samlet, og gjorde fremskritt ved at selskaper og leverandørindustri greide å snakke sammen og prioritere hva som burde satses på.

– Energibransjen, som er enda mer fragmentert enn olje- og gassbransjen, så muligheten og hadde lyst til å gjøre noe tilsvarende. De satte i gang arbeidet med den første Energi21-strategien. Akkurat når den ble ferdig, var politikerne på banen med det første klimaforliket. Så når den politiske viljen om å øke bevilgningene og satse på fornybar energi kom, lå strategien klar. Når pengene ble tilgjengelige, slapp man å vente på hva man skulle tenke om det. Forskningsmiljøene var klare, og industrien fulgte opp. Det er en veldig god dokumentasjon, sier Sverre Aam, leder for Energi21.

– Den første strategien hadde veldig god timing i forhold til det politiske Norge. Da skjedde det nærmest en dobling av energiforskningen i Norge. Jeg håper nå at vi kan få til et nytt løft, at politikerne opprettholder sine ambisjoner, og at industrien kommer enda raskere på ballen. Vi ønsker en økning, få nye folk inn i bransjen, engasjere ungdommen og gjøre denne virksomheten attraktiv, fortsetter han.

I den siste revisjonen av Energi21-strategien blir vannkraft trukket frem som én av to hovedsatsinger i en liste på seks prioriterte områder. Tommy Pedersen, administrerende direktør i Rainpower Sevices AS, tenker følgende om dette:

– Vannkraft trenger etter min mening en revitalisering. Bransjen må bli mer dynamisk, og Energi21 er et bidrag til dette. Kraft- og nettselskapenes strategiske planer er jo vesentlige. De er helt dominerende innenfor kundemassen. Leverandørene vil bare tilpasse kapasiteten til aktivitetsnivået. De har ikke råd til å ha en kapasitet som ikke er etterspurt i markedet. Kraftmarkedet er jo veldig politisk styrt, gjennom eierstrukturer, men også gjennom hvordan man bruker strøm. I dag er det jo forbudt å bruke strøm til oppvarming over et visst nivå, og det er mange andre eksempler på politisk styring. Det er ikke unikt for Norge.

Steinar Faanes, Sverre Aam og Tommy Pedersen, etterlyser et kraftsentrum i bransjen.

Steinar Faanes, Sverre Aam og Tommy Pedersen, etterlyser et kraftsentrum i bransjen.

Les mer i Volt nr 6 – 2014

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen