Topmenu

Færre leverandørskifter i første kvartal 2017

Det ble gjort 23% færre leverandørskifter for husholdninger i første kvartal 2017 enn for tilsvarende periode i 2016.

NVEs beregninger for 1. kvartal 2017 viser at det ble foretatt 84 700 leverandørskifter blant norske husholdninger.

Blant næringskundene ble det foretatt 18 200 leverandørskifter i 1. kvartal 2017, som er 6 % lavere sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor.

Ved utgangen av første kvartal 2017 var det 1 070 000 norske husholdningskunder som ikke hadde byttet kraftleverandør på 5 år eller mer. Dette tilsvarer 41 % av alle norske husholdningskunder.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen