Topmenu

Ferdige transformatorstasjoner

VEO produserer og leverer såkalte package substations, ferdige transformatorstasjoner som er satt sammen og testet i fabrikkmiljøet, som deretter fraktes ut til kunden, nærmest ferdige til bruk. Vi fikk bli med på en presentasjon av disse spennende stasjonene i Finland, og etterpå tok vi en prat med noen av selskapets nøkkelpersoner.

– Hvorfor er disse stasjonene så fornuftige?

– Det finnes flere fordeler med en slik type stasjon. For oss er det selvsagt en svært takknemlig løsning. Vi får gjøre den største jobben her på fabrikken, i et miljø der vi har alle nødvendige ressurser lett tilgjengelig. Dette skaper en kostnads- og tidseffektiv løsning. Tidsaspektet korter ned leveransetiden mye. Man kan gjøre grunnarbeidet samtidig som man bygger stasjonsbygning og gjør elektriske tester. Det er en moderne løsning der man får en helhet levert til lokasjonen, sier Andreas Martin, VEOs salgssjef for transformatorstasjoner i Sverige.

De bruker et standardoppsett som utgangspunkt, men de aller fleste prosjekter har modifiserte løsninger etter kundens ønske. Stasjonen kan tilpasses ulike fabrikater apparatanlegg, og selv om det normale er 10 eller 20 kV, lager de også løsninger for 36 kV, som er mye brukt på trafostasjoner for vindkraft.

– Stasjonen kommer ferdig montert med AC/DC, lavspent, varmeovner, lys, brannvarslingsanlegg og nøkkelen i døren. Utbyggeren trenger å forholde seg til veldig få grensesnitt. Han bygger opp grunnen, legger maskenettet, pukk og støper fundament-muren, som vi plasserer trafohuset på. Vi løfter på plass, monterer utendørsanlegget og transformatoren, kobler det hele sammen, og da er vi egentlig ferdige. Ingen lang byggeaktivitet og allerede klart for kabeltilkobling. Man slipper masse testing på anlegget og mange forskjellige leverandører som løper ut og inn. Det tar i prinsippet èn dag å bygge huset på tomten. Det vil jeg tro er en fordel for kunden, sier Anders Steen-Nilsen Dynge, Key Account Manager fra Vaasa Engineering AS i Norge.

– Når vi snakker om grunnarbeid, så er det også en veldig fleksibel løsning ettersom dette byggverket i prinsippet er selvbærende. Man behøver ikke bunnplate, og kan ha kabelkjeller under. Vi har også plassert stasjonene på påler og metallstativ. Det er jo en løftbar enhet, så det er mulig for kunden å flytte stasjonen om den brukes som midlertidig løsning. Vi tilpasser stasjonen til kundens krav med tanke på elementer, brannsikring, innbruddssikkerhet, isolasjonstykkelse og utseende. Mulighetene er store, utdyper Martin.

Les mer i Volt nr 4 – 2014

– Stasjonen kommer ferdig montert med AC/DC, lavspent, varmeovner, lys, brannvarslingsanlegg og nøkkelen i døren. Utbyggeren trenger å forholde seg til veldig få grensesnitt. Han bygger opp grunnen, legger maskenettet, pukk og støper Leca-muren, som vi plasserer trafohuset på, sier Anders Steen-Nilsen Dynge fra Vaasa Engineering AS i Norge.

– Stasjonen kommer ferdig montert med AC/DC, lavspent, varmeovner, lys, brannvarslingsanlegg og nøkkelen i døren. Utbyggeren trenger å forholde seg til veldig få grensesnitt. Han bygger opp grunnen, legger maskenettet, pukk og støper Leca-muren, som vi plasserer trafohuset på, sier Anders Steen-Nilsen Dynge fra Vaasa Engineering AS i Norge.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen