Topmenu

Fiks ferdig IT-løsning

”Embriq låser opp 50 milliarders marked med Quant Flow”. Dette er tittelen på en fersk pressemelding som har nådd Volt-redaksjonen. Det dreier seg altså om en fiks ferdig IT-løsning som kan håndtere all kommunikasjon for nettselskaper, kraftleverandører og nye tjenestetilbydere i det norske kraftmarkedet, og som vil gjøre det enkelt å koble seg til en kommende elhub. Vi tok turen til Embriq for å høre mer om nyvinningen.

– Vi har hatt dialog med nettselskaper i lang tid, og har inngående kjennskap til Elhub. Embriq vil ha en sentral rolle her, både overfor nett- og kraftselskaper. Elhub skal kommunisere med alle markedsaktører og man trenger løsninger som favner over alle forretningsprosesser. Vi tilbyr en tjeneste basert på en fleksibel løsning, for å håndtere nettopp disse utfordringene, sier Jens Haug hos Embriq.

I dag har selskapene store, tradisjonelle data- og nettløsninger. Disse har vært relativt statiske over mange år, og er i mindre grad tilpasset fremtiden.

– Gjennom AMS med sin datamengde og Elhub med meldingsutveksling og håndtering av data, samt tredjepartsleverandører som kommer inn, vil prosessene bli endret. Da mener vi det er veldig viktig å velge en uavhengig tjeneste som kan tilby disse forskjellige aktørene tilgang til Elhub, data og prosessene, sier Haug.

– Quant Flow har de definerte, sertifiserte grensesnittene som prosessene mot Elhub vil kreve. Vi vil håndtere alle aktørene, sertifisering, sikkerhet, og lage effektive tjenester som kommuniserer begge veier, fortsetter han.

Mange av de tradisjonelle systemene er gamle. Store, tunge applikasjoner som ikke er fleksible nok til å utnytte mulighetene som kommer. Hos Embriq tror de standard CRM- og billing-systemer vil kunne erstatte de kraftspesifikke og skreddersydde systemene som brukes i dag.

– Quant Flow muliggjør at systemene kan snakke sammen, og det er stor fleksibilitet for endringer. Vi har veldig god integrasjonskompetanse som har jobbet med slike oppgaver i veldig mange år. Teknisk sett er vi ett av de selskapene som kan lage dette effektivt. Og det sier jeg fordi noen konkurrenter der ute tenker at dette er et system som kan ligge i de gamle løsningene. Men da optimaliserer man ikke med tanke på trafikkmengden som kommer, og man låser kunden til de gamle løsningene. For at det skal bli moderne og fleksibelt, kan man ikke være avhengig av andre tradisjonelle løsninger, forklarer Haug.

– Nå står bransjen overfor en IT-revolusjon. Vi går fra gammeldagse, proprietære løsninger som krever spesialisert kompetanse, til effektive IT-løsninger som krever en annen type kompetanse. Men som også, hvis det gjøres riktig, gir helt andre muligheter for å ta ned kostnadene. Det betyr at å låse inn funksjonaliteten i gamle systemer, er å bruke de nye byggeklossene feil. Den riktige måten er å forholde seg til integrasjonslag, slik Quant Flow representerer. Ved å bygge IT-arkitektur på den måten vil selskapene ha muligheten til å skalere virksomheten sin opp og ned på en kostnadsmessig effektiv måte. I tillegg til å gjøre noe med selve produktet også; tilby nye tjenester til sluttkundene, sier Truls Klokkerud.

Elhub vil gi tilgang til nye aktører, og Quant Flow er en effektiv måte å komme inn på.

– Det vil bli en evolusjon på produktsiden. Se bare på hva som har skjedd på telekom de siste 20 årene. Om bare en brøkdel av dette treffer energimarkedet, kan man tenke seg hva som vil skje på produktsiden.

– Samtidig åpner det for en effektiv konkurranse i markedet, for man kan jo spørre seg om man har hatt det til nå, selv om dette var energilovens intensjon i 1991. Det har vært få andre faktorer enn pris og fargen på fakturaen som har skilt aktørene overfor sluttkundene, sier Klokkerud.

De mener selskapene må tenke seg om før de begynner å bygge om dagens systemer.

– Det vil være helt feil å bruke gammel arkitektur til å løse de nye utfordringene. Her må man hoppe i det og bygge nytt, effektivt og skalerbart. Og da er det løsninger som Quant Flow som er den riktige veien å gå, mener Truls Klokkerud.

– Nettbransjen er jo opptatt av hva konkurrentene gjør. Man skal ha samme inntektsrammer og kostnadssituasjon. De som tar dette steget nå, vil mye raskere komme i en situasjon hvor de får betydelig mer effekt ut av AMS-investeringene. De som ikke gjør det, vil ha store utfordringer, men også større kostnader, ved å gjøre det senere. Dessuten forsinker de effekten, sier Jens Haug.

Truls Klokkerud mener et sentralt moment er at IT gir nye muligheter for organisering av virksomheten. Nå kan man få levert prosesser som komplette tjenester.

– Quant Flow vil leveres som en fiks ferdig IT-tjeneste, som man kan forholde seg til som et tjenestekjøp. Det gir helt nye muligheter når nettselskapene skal få den riktige kompetansen på plass, sier han.

– Embriq har kapasitet som er bygget for dette. Vi har eget driftssenter, drifter systemet selv, og har full kontroll fra hardware til ferdig tjeneste. Vår store konsulentenhet gjør oss i stand til å være fleksible på kompetanse og arbeidskraft. Vi har de ferdige løsningene, som vi tilpasser til dette formålet, fortsetter Jens Haug.

Elhub blir den fremtidige prosessflyten mellom nettselskapene og kraftsiden, men det kommer en mellomsituasjon gjennom innføringen av Nordic Balance Settlement. Tidspunktet for dette er satt til april 2016.

– Det betyr i hovedsak at balanseavregning ikke skal sendes til Statnett lenger, men til en nyopprettet nordisk organisasjon. Avregningen skal inneholde noen andre elementer, så det er en endring i meldingsflyten. Dette har man valgt å gjøre som et steg på veien mot Elhub. Dette er en betydelig utfordring for bransjen, men den kan vi løse i Quant Flow. Dette har historisk ligget i KIS (Customer Information Systems), men vi tror det er viktig å tenke, at her kan vi ta et steg på veien. For noen har dette kommet litt brått på, og de ser på det som en større utfordring enn Elhub. Man har ikke vært helt klare over konsekvensene, sier Haug.

– Vi har grovt estimert verdien av markedet til å være 50 milliarder. Vi tror det er et marked som er av stor interesse for aktører som ikke er der i dag. Men nye aktører trenger kompetanse, løsninger og tjenester som Quant Flow for å komme i posisjon. Man må være kostnadseffektive og ha god funksjonalitet for å være en del av den konkurransen i fremtiden, sier Truls Klokkerud.

– Ja, nå trenger bransjen selskaper som stikker hodet frem og sier at de vil være med på reisen. Og vi vil hjelpe dem til å få nytte av investeringen. Embriq har et veldig godt fundament for å bidra i fremtidens energibransje, sier Jens Haug.

– Quantflow har de definerte, sertifiserte grensesnittene som prosessene mot Elhub vil kreve, sier Jens Haug og Truls Klokkerud hos Embriq.

– Quantflow har de definerte, sertifiserte grensesnittene som prosessene mot Elhub vil kreve, sier Jens Haug og Truls Klokkerud hos Embriq.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen