Topmenu

Fjernavlesing eller smartmåler

Norske nettselskaper står foran en stor oppgraderingsjobb når AMS-målere skal installeres hos kundene. I Danmark har man allerede kommet et godt stykke på vei med denne jobben, og selskapet NRGi har både erfaringer og planer for videre utvikling. Sentralt står spørsmålet om hvordan man velger å bruker disse målerne: som ren fjernavlesning eller som en smartmåler med sine tallrike egenskaper.

– Da vi startet med dette prosjektet hadde vi noen ideer om hvilke fordeler disse målerne kunne gi. Vi skulle selvfølgelig lese av målerne automatisk gjennom nettet. I første omgang kunne vi spare både porto og administrasjon på å slutte med de manuelle avlesningskortene. Så skulle vi kunne koble inn og ut strøm fra kontoret, der vi tidligere måtte sende en mann ut til kunden. Vi hadde også noen tanker om beregning av nett-tap, optimal koblingstilstand og måling av topologien. Vi laget analyser på dette og fant ut at det var en god ide. Da vi begynte å arbeide med måleren, og fikk snakket med andre som hadde erfaring på området, fant vi ut at det var en hel rekke andre ting vi også kunne bruke den til, forteller direktør Søren Risager.

Han forteller at de jobber med å utvikle disse nye områdene. Målet er å analysere alle hendelser i nettet slik at man kan handle før feil oppstår. Men NRGis prosjekt startet tilbake i 2008. Først begynte de i et mindre område i Sør-Danmark, der de skaffet seg mye læring og erfaring, før de deretter tok for seg et større leveranseområde lenger nord.

– Hva er forskjellen på fjernavlesning og såkalt smart metering?

– Det grunnleggende med fjernavlesning er at man går fra analogt til digitalt og foretar måleravlesningen automatisk. Smart metering inneholder langt mer intelligens og flere muligheter. Her er kommunikasjonen toveis, man kan sende og motta informasjon. Det ideelle systemet skal være fleksibelt; man må være i stand til å tilføre verdi ved å oppdatere måleren. Ingenting er statisk, og systemet vil kunne agere på informasjon om både forbruk og produksjon, sier Poul Berthelsen, som er prosjektmanager i NRGi.

– Fra myndighetene blir man pålagt krav, og da er det vel viktig å kunne justere målerne etter kravene?

– For eksempel er det en utfordring at forbrukeren skal kunne sjekke mot måleren at fakturaen stemmer. Måleren er det legale instrumentet som bestemmer hva man skal betale. Da må måleren må ha en viss hukommelse slik at man kan sjekke at dette stemmer overens. Dette er et av kravene som har blitt betydelig strammet opp i Danmark. Kravet stammer fra MID direktivet 10.5 og er ytterligere presisert i Welmec guide 11.2. I Danmark er denne perioden fastlagt til 5 ½ måned i relasjon til datahubben. Når det kommer nye krav, lager man en ny software-oppdatering som ordner dette. Man er i stand til å utføre disse oppdateringene som understøtter myndighetenes krav, uten å reise ut til kunden, sier Berthelsen.

Les mer i Volt nr 1 – 2015

Poul Berthelsen, er prosjektmanager i NRGi

Poul Berthelsen, er prosjektmanager i NRGi

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen