Topmenu

Fornyer samarbeidet med Goodtech

Goodtech Projects & Services har fått forlenget rammeavtale for levering av vern, kontroll- og apparatanlegg til Småkraft AS frem til juni 2015.

Goodtech Projects & Services AS inngikk en rammeavtale med Småkraft AS om levering av vern, kontroll- og apparatanlegg for en periode på 2 år med opsjon på ytterlige 2 pluss 2 år. Småkraft AS har nå forlenget denne rammeavtalen for en periode på 2 år, frem til juni 2015.

–Småkraft stiller strenge krav til leverandører av kontrollanlegg, da dette er hjernen i kraftverket. Goodtech har imøtekommet alle kravene, sier Arne Namdal, utbyggingsdirektør i Småkraft.

Siden oppstarten av rammeavtalen har Goodtech vært involvert i 8 prosjekter (Skarelva, Muoidejohka, Langdalselva, Hommsåne, Tyttebærelva, Furugardane, Kaldsåni og Torvikelva), fordelt på fylkene Troms, Nordland, Sogn- og Fjordane, Hordaland og Agderfylkene. Prosjektene er i ulike faser – fra oppstart, prosjektering og montasje, til idriftsatt kraftverk.

I tillegg er det per i dag levert avrop på 8 fremtidige prosjekter, og Småkraft ser for seg en økning i oppstart av nye prosjekter fremover.

Rammeavtalen med Småkraft AS inkluderer 24 kV bryteranlegg, vern, kontrollenhet/PLS, turbin- og spenningsregulator, kommunikasjonsutstyr, med mer. Utstyret bygges inn i et containerbasert hus som Goodtech kaller T-modul.

–T-modulen, med kontrollskap og bryteranlegg, bygges og testes i vårt verksted på Os og plasseres i kraftverket i sammenheng med montasje av vegger og tak, forteller Christer Olerud, direktør for Power i Goodtech. På denne måten sikres god testing før forsendelse, samt god logistikk under bygging av kraftverket.

I tillegg utfører Goodtech høyspentmontasje, husinstallasjon, instrumentering både i kraftverk og på dam, samt testing og idriftsettelse av kraftverkene.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen