Topmenu

Forskriftene kommer for sent

Da det er innført justerplikt på målere i Norge får energiselskapene store utgifter med først å montere målere uten AMS funksjoner, for så og skifte dem ut igjen når AMS blir innført, sier daglig leder Terje Nodland i Elster Metering AS.

Hadde NVE kommet med kravene nå, kunne de startet med å rulle ut AMS i anleggene der det må skiftes uansett. Dette burde vært på plass, slik at bransjen kunne etterkommet disse to kravene samtidig. Nå er mange i villrede, og føler de må avvente det som kommer av standarder og protokoller i EU.

Flere av energiselskapene vi har vært i kontakt med uttrykker frustrasjon over at NVE-forskriftene kommer for sent. Da det er innført justerplikt på målere i Norge får energiselskapene store utgifter med først å montere målere uten AMS funksjoner, for så og skifte dem ut igjen når AMS blir innført, sier daglig leder Terje Nodland i Elster Metering AS.

Elster Metering AS er totalleverandør av målerløsninger til norske energiverk og et medlem i Elster Group, eid av det britiske firmaet CVC Capital Partners. Gruppen har over 7 500 ansatte og opererer i 37 land. Med en omsetning på over 1.5 Milliard Euro er Elster Group det største konsernet innen målesystemer i verden. Den norske avdelingen har sitt utspring fra tidligere Normann & Normann og ABB, og er lokalisert i Egersund.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen