Topmenu

Larviks første biofyrte fjernvarmeanlegg

Framparken idrettsanlegg i Larvik kan bli først ute med fjernbåren oppvarming fra Viking Varme AS, forteller Bent Bergersen. Den nybygde Thor Heyerdahl videregående skole er også klar for mottak av vannbåren varme fra det planlagte anlegget til Viking Varme.

Bent Bergersen i Viking Varme AS brenner etter å sette spaden i jorda for nytt fjernvarmeanlegg i Larvik. Nå er vi utålmodige etter å sette spaden i jorda for Larviks første biofyrte fjernvarmeanlegg, sier daglig leder i Viking Varme, Bent Bergersen. Vi har etter lang ventetid fått konsesjon og setter i gang detaljplanlegging. Byggingen kan begynne om ett års tid om alt går på skinner, sier en utålmodig Bent Bergersen. Han er daglig leder i Viking Varme A/S som står bak planene om et flisfyrt fjernvarmeanlegg i Larvik. Selskapet er eid i fellesskap av Agder Energi og Skagerak Energi.

I snart to år har Viking Varme ventet på konsesjonen fra NVE. For selskapets eneste ansatte, Bergersen, har ventetiden vært lang. Larvik er inne i en rivende utvikling og byggeaktiviteten er stor. Vi ønsker å levere fjernvarme til utbyggingsområdene og nå haster det å komme i gang med detaljplanleggingen, sier Bergersen.

Larvik kommune ønsker fjernvarmeanlegget velkommen og har lovet å legge forholdene til rette for prosjektet. Det flisfyrte anlegget er nemlig et meget godt miljøprosjekt. Anlegget skal på sikt levere 30 Gwh vannbåren varme til sentrumsområdet. Det tilsvarer oppvarmingsbehovet til 2000 boliger. Det vil bidra til å redusere CO2-utslippene fra oljefyring tilsvarende utslipp fra 10.000 personbiler årlig, sier Bergersen.

Med Vestfolds betydelige skogindustri og rike tilgang på lauvskog blir det neppe vanskelig å sikre brensel til anlegget. Her snakker vi om kortreist biobrensel, sier Bergersen. Anlegget vil kreve et trailerlass med flis daglig. Trevirket kan også komme på jernbane, etter som det går et jernbanespor inn på industriområdet hvor fyringsanlegget er planlagt bygd.

Prosjektet bør være klar for en endelig investeringsbeslutning neste sommer. Dersom alt går etter planen, kan elevene på Thor Heyerdahl videregående skole være de første som får varme fra anlegget i 2011.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen