Topmenu

Forventer tysk anleggskonsesjon innen juni for NordLink

Det er inngått avtale med myndighetene i Schleswig-Holstein i Tyskland om en fremdriftsplan i konsesjonsprosessen for omformeranlegg, landkabel og kabel ut til 12-milsgrensen på tysk side for NordLink-kabelen.

–Dette er gode nyheter for prosjektet. En slik avklaring vil være med på å sette oss i stand til å ta investeringsbeslutning for prosjektet i 2014, uttaler konserndirektør Håkon Borgen i Statnett, foto:Statnett.

–Dette er gode nyheter for prosjektet. En slik avklaring vil være med på å sette oss i stand til å ta investeringsbeslutning for prosjektet i 2014, uttaler konserndirektør Håkon Borgen i Statnett, foto:Statnett.

NordLink, som eies 50 prosent av Statnett og 50 prosent av tyske TenneT og KfW, skal knytte sammen det norske og tyske energisystemet gjennom en 1400 MW sjøkabel.

Partnerne på tysk side har inngått avtale med regionale myndigheter i den tyske delstaten Schleswig-Holstein om rask gjennomføring av prosessene frem til konsesjon kan gis for omformeranlegg og trasé for landkabel og sjøkabel innenfor en 12-milsgrense fra kysten i Tyskland.

Tidsplanen som begge parter forplikter seg til, innebærer blant annet at høringsprosesser med grunneiere og offentlige etater vil bli gjennomført i februar, og at konsesjonsvedtak kan gjøres innen 30. juni 2014. På norsk side er søknad om nødvendige konsesjoner til behandling hos OED. NordLink har også sendt ut forespørsler for produksjon og legging av 570 km kabel med tilhørende omformeranlegg i begge land.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen