Topmenu

Føyer seg inn i rekken av ingeniørkunst

Det skal godt gjøres å få øye på traseen som er 92,3 km lang og strekker seg fra Sima til Samnanger i Hardanger. Mastene som bygges her er de samme som Statnett benytter i sentralnettet. Det er 30 000 slike stålmaster spredt rundt omkring i landet vårt. Det vi har satt fokus på i denne artikkelen er norsk ingeniørbragd utført av norske og kroatiske ingeniører og montører.

Strømforsyningen inn til deler av Hordaland med Bergen er svært sårbar. Gjennom kalde og tørre vintre tilfredsstiller ikke strømforsyningen til dette området de standardene som det er vanlig å legge til grunn i vestlige land. Det går i dag bare to ledninger inn mot området en fra Mauranger og en fra Evanger. Når det er tørt og kaldt brukes det mer strøm i området enn det blir produsert der. Og det brukes så mye mer at ingen av de to ledningene som frakter kraft inn dit, kan greie transporten alene. Dersom det skulle bli en feil på en av ledningene– eller på anlegg som er viktige for disse ledningene, må forbrukere kobles fra for å unngå overbelastninger og enda mer omfattende og langvarige strømbrudd. Om lag 35 000 husstander vil bli koblet ut.

–Det første selskapet som begynte å se på en Sima-Samnanger ledning var BKK og da koblet opp i mot at Sima som kraftverk med Sy-Sima og Lang-Sima i Eidfjord kommune stod ferdig i 1980. Og ønsket om å ligge i forkant av dette prosjektet, sier Lars Aga byggeleder Sima-Samnanger.

–Det første selskapet som begynte å se på en Sima-Samnanger ledning var BKK og da koblet opp i mot at Sima som kraftverk med Sy-Sima og Lang-Sima i Eidfjord kommune stod ferdig i 1980. Og ønsket om å ligge i forkant av dette prosjektet, sier Lars Aga byggeleder Sima-Samnanger.

Sima-Samnanger-ledningen vil øke overføringskapasiteten, sikre strømforsyningen og håndtere fremtidige forbruksendringer. Ledningen gjør det lettere å vedlikeholde og bygge om eksisterende ledninger. Ledningen vil også gi økt kapasitet ut av regionen i sommerhalvåret, slik at det blir mulig å realisere planer om ny fornybar produksjon.

Les mer i Volt nr 5 – 2013

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen