Topmenu

Fra betong til stål hos Eidsiva Nett

Da Hamar kommune skulle bygge nytt idrettsanlegg på Børstad fikk Eidsiva Nett AS i oppdrag å bygge om og flytte 66 kV-linjen mellom Børstad og Furnes. Prosjektleder Svend Erik Renstrøm fra Eidsiva Anlegg på Hamar gir oss et innblikk i både prosessen og valg av materialer.

Anlegget som skulle flyttes østover var opprinnelig bygd med betongmaster fra 1957. Til sammen har Eidsiva Nett 67,4 km med dobbel linje og 19,5 km enkel linje på betong master. Den nye løsningen måtte ta høyde for plassmangel på grunn av idrettsanlegget, dyrket mark og et område med fornminner. I tillegg ønsket de å bygge et anlegg som ga de reneste linjene, ettersom mange barn og unge oppholder seg i området.

Stålmaster mest hensiktsmessig

Dere måtte altså bygge et anlegg som var så lite som mulig i veien for vanlig ferdsel? – Ja, for gårdsdrift og for publikum, som skulle få slippe å forholde seg til bardunering. Da var rørmaster den beste muligheten vi hadde. Alternativer i tre ville ikke være en særlig god løsning. Etter dialog med Hamar kommunes prosjektleder valgte vi denne gangen å prøve stål, forteller Renstrøm.

Vi har folk i firmaet som har erfaring med fagverksmaster, men dette var første gangen vi jobbet med kone stålmaster, sier prosjektleder Svend Erik Renstrøm fra Eidsiva Anlegg.

Vi har folk i firmaet som har erfaring med fagverksmaster, men dette var første gangen vi jobbet med kone stålmaster, sier prosjektleder Svend Erik Renstrøm fra Eidsiva Anlegg.

Mastene av enkelt rundstål skulle monteres på et betongfundament. De måtte lage tre nye mastepunkter da de skulle flytte linja – alle med vinkel. Det medførte litt større dimensjoner enn om de bare skulle skifte ut en rettmastlinje.

Les mer i Volt nr 4 – 2014

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen