Topmenu

Fra forskningsmiljø til Internasjonal Softwareleverandør

 

– Det var egentlig et dugnadsprosjekt gjennom Nor Energi som var bakgrunnen for å starte prosjektet Netbas den gangen. Kjell Sand var prosjektleder for den første versjonen av Netbas, som etter fire års arbeid ble lansert i 1985, forteller Reidar Øye. Som student på slutten av 80-tallet brukte jeg flere somrer på å registrere data i Netbas for det lokale nettselskapet.

– Men de hadde også jobbet mye med disse systemene for optimalisering av vannkraft: korttids- og langtidsoptimalisering, samkjøringsmodellen og ulike løsninger som håndterte kraftproduksjonen.

I 1996 ble programvarevirksomheten skilt ut i Powel AS. Den gangen var det 37 forskere som tok sjansen og hoppet over i en mer kommersiell virksomhet for å utvikle forretning med programvare. Dette er fortsatt forretningsideen til selskapet. Markedssegmentene og fokusområdene omfatter i dag nett, produksjon og kraftomsetning. Å lage systemer for å håndtere måleverdier, timesmålinger og løsninger for innsamling av timesverdier. I tillegg har Powel blitt en betydelig leverandør til kommunsektoren og entreprenørsektoren med Gemini-softwaren.

– Netbas har etter hvert vokst seg til en løsning som blir brukt av 70–80 norske nettselskaper, og i tillegg har vi kunder i Sverige og Danmark. Dette produktet har lengst historie i vår avdeling, forteller Øye. Løsningen støtter i dag alle hovedprosessene i et nettselskap.

Han forteller at eierne har hatt en vekstambisjon som har medført at selskapets størrelse er doblet fra 2007 til 2015. Antall ansatte i selskapet er nå 10-doblet fra oppstarten med 37 medarbeidere i 1996. En hovedstrategi er å skaffe seg et solid fotfeste i hjemmemarkedet, for så å ta en internasjonal posisjon. Powel har kommet et godt stykke på vei. Powel er idag markedsledende i Norden og verdensledende på deler av porteføljen. Selskapet har kontor i 7 land og kunder i 17 land. Selskapet løfter nå frem en helt ny plattform på web og mobile løsninger som støtter behovene i fremtidens Smarte Infrastruktur. De jobber med å levere programvare for morgensdagens energi- og miljøsegment med et internasjonalt perspektiv.

Les mer i Volt nr 3 – 2015

Vi skal lage gode systemer som gir høy nytteverdi for våre kunder, sier Reidar Øye.

Vi skal lage gode systemer som gir høy nytteverdi for våre kunder, sier Reidar Øye.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen