Topmenu

Fra kart på veggen til digitale løsninger i sanntid

Troms Kraft har samlet alle vaktfunksjoner i én digital driftssentral. 10 000 kilometer med distribusjonsnett, 4000 nettstasjoner og levering til 69 000 strømkunder overvåkes nå kontinuerlig i sanntid på skjermene i kontrollrommet.

Prosjektet med å oppgradere anlegget startet rundt 2009. De utarbeidet en kravspesifikasjon, og valgte til slutt leverandøren Netcontrol fra Finland. Et tett samarbeid og en del nybrottsarbeid resulterte i systemet som ble kalt Single Line Diagram (SLD).

– Vi har fått en digitalisert driftssentral med hurtigere gjenoppretting, raskere bilde av situasjonen, enklere loggføring og rapportering. Vi sparer tid på at rutinene blir enklere, og håper at dette kan komme et økende fokus på sikkerhet til gode, uttaler avdelingssjef for Driftssentralen, Per Magne Johansen.

– Vi bruker Netbas som geografisk informasjonssystem. Der endres konfigurasjonen daglig når det byttes trafoer eller gjøres andre oppgraderinger. Vi ønsker så mye informasjon som mulig når det gjelder trafoer, linjer, dimensjoner, kabel- og linjenummer inn i det nye programmet. Det har vi klart å få til, og det ser ut til å fungere bra, selv om dette er nytt for oss, forteller Johansen.

Hensikten med det nye driftssystemet er å forenkle og effektivisere det daglige arbeidet, og - høste synergier av dette, sier avdelingssjef for Driftssentralen, Per Magne Johansen.

Hensikten med det nye driftssystemet er å forenkle og effektivisere det daglige arbeidet, og – høste synergier av dette, sier avdelingssjef for Driftssentralen, Per Magne Johansen.

– Vi beveger oss inn i den digitale verden. Det vil ta litt tid, for det er også et sikkerhetsaspekt i dette. Vi må forsikre oss at vi har med oss all informasjon og at alt fungerer optimalt.

Les mer i Volt nr 6 – 2014

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen