Topmenu

Fra service- og rehabilitering til komplett elektromekanisk leverandør

Kjetil Toverud er ny administrerende direktør for Andritz Hydro på Jevnaker. Vi har snakket med ham om både selskapet han er satt til å lede, grønne sertifikater og markedet i vannkraftbransjen.

– Vi har hatt en sunn vekst gjennom mange år, og har bygget nytt kontorbygg med kontorplasser til 60 stykker som er knyttet sammen med det gamle, til en kapasitet på totalt 85. Dette stod ferdig i fjor høst, og da kunne vi kaste vekk brakker og flytte inn i et nytt, flott tre etasjers bygg. Dette viser at eierne våre satser på oss, og ønsker å investere i det norske markedet, sier Kjetil Toverud.

– Det er ikke bare kontorplasser her, men et verksted også?

– Vi utfører stadig flere oppgaver for det norske markedet, og tidligere har vi investert i store verktøymaskiner. Vi har et stort service- og rehabiliteringsverksted, hvor vi blant annet sammenstiller og tester løpehjul med hovedkomponenter. I tillegg produserer vi mye på vannveisiden slik som luker og rør i store dimensjoner. Dette er et voksende marked, og vi gjør all verdiskapning her.

– Det som kanskje er nytt i det norske markedet, er at det etterspørres oljefrie nav for Kaplan-løpehjul. Der har vi veldig god teknologi som vi har lang erfaring med spesielt i Sverige, og dette sammen med referanser globalt og driftserfaring globalt. Jeg tror vi leverer de to første for det norske S&R markedet nå, forteller han.

– Hvordan ser du for deg fremtiden?

– Jeg håper at service- og rehabiliteringsmarkedet nådde bunnen i fjor og bare vil gå oppover. Det har vært en trend at man på grunn av de grønne sertifikatene har prioritert den typen prosjekter hvor man bygger et nytt anlegg ved siden av det gamle, kan gjøre det ferdig og bare svitsje vannet over. Da kan man ha full produksjon på det gamle anlegget underveis, og sånn sett få en god uttelling på de grønne sertifikatene på tilleggsproduksjon. Men ettersom årene går og 2020 nærmer seg, begynner mulighetene for realisere den typen prosjekter å ebbe ut. Det er fortsatt mye å hente innenfor oppgradering av turbin og da spesielt løpehjul, både i virkningsgrad og økt effekt. Tilleggsproduksjonen her er jo også berettiget for grønne sertifikater, så vi tror vel at dette behovet kommer sakte, men sikkert tilbake igjen. Faktisk kan grønne sertifikater i seg selv finansiere oppgradering av turbin med ny teknologi.

– Hvis man tar utgangspunkt i at halvparten av aggregatene her i landet er 40 år og eldre, så er det betydelige behov for modernisering, så vi ser lyst på fremtiden. Strategien vår er å være sterke på hele det elektromekaniske området, så vi har flere ben å stå på, sier Toverud.

– Hva med automatisering, apparat- og kontrollanlegg? Det er kanskje ikke der uttellingen er størst eller mest synlig?

– Det er fjernstyring som gjelder. Med såpass mange gamle kontrollanlegg og gammel turbinregulering, er det behov for utskiftninger. Det er et annet kjøremønster på aggregatene nå, og særlig på magasinverk hvor du har hyppigere start og stopp. Det er i større grad lastregulering, og dette bør foregå ganske fort. Statnett kommer også med økende krav til respons og at aggregatene skal bidra med stabilitet og frekvensregulering på nettet. Dette er fordi nettet har endret seg; det er mindre marginer, mer uregulert kraft, og vannkraftverkene blir sånn sett veldig viktige regulatorer i systemet. Det er derfor viktig at man har høy tilgjengelighet på aggregatene, sammen med en sikker regulering.

Les mer i Volt nr 2 – 2015.

 

– Hvis man tar utgangspunkt i at halvparten av aggregatene her i landet er 40 år og eldre, så er det betydelige behov for modernisering, så vi ser lyst på fremtiden sier, Kjetil Toverud ny administrerende direktør for Andritz Hydro.

– Hvis man tar utgangspunkt i at halvparten av aggregatene her i landet er 40 år og eldre, så er det betydelige behov for modernisering, så vi ser lyst på fremtiden sier, Kjetil Toverud ny administrerende direktør for Andritz Hydro.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen