Topmenu

Full kontroll på nettsiden

Allerede i 2006 begynte Nord-Østerdal Kraftlag å montere målere som var forberedt på en digital fremtid. Ved å være fremsynte har de tilpasset utrullingen av AMS til den øvrige driften, og har hele veien stått ved det bevisste valget om å gjøre jobben med intern kapasitet og kompetanse.

– Vi så allerede for mange år siden at det ville komme krav om AMS. I 2006 begynte vi å montere målere som var forberedt på det, men i 2012 gjekk vi ut med forespørsel på AMS-kontrakten, startet med prosjektorganisering, og så på behovene ut fra våre forutsetninger. Vi valgte Embriq som leverandør, da de svarte best til kriteriene i forespørselen.

– Vi så på våre behov, og det viktigste er en sikker kommunikasjon, ikke bredest mulig båndbredde. Vi hadde ikke sagt noe om kommunikasjonsform; det var opp til leverandørene, forteller Ingvar Brohaug, som er leder for AMS-prosjektet.

Frem til 2012 hadde kraftlaget montert nye målere på 30 % av målepunktene i forbindelse med oppdrag fra Justervesenet, ombytting av anlegg eller nyanlegg. I 2006 startet de montering av en lavspentkommunikasjon, siden høyspentkommunikasjonen de hadde fra før kunne være ustabil.

– Hovedsakelig har vi en innsamlingsenhet i hver nettstasjon, og kan da bruke distribusjonsnettet ut til kundene derifra. Da får vi nettstasjonsovervåkning og bra kontroll på måledataene gjennom nettanalysatoren. Vi har gått litt foran når det gjelder å finne ut hvordan vi skal jobbe med jord- og spenningsfeil. Det har ikke vært så mange andre som har jobbet med det, har jeg inntrykk av. Vi var tidlig ute, men nå er det vel flere som nærmer seg og har samme kravspesifikasjoner som vi har, sier Brohaug.

Les mer i Volt nr 3 – 2015

– Den største utfordringen når det gjelder nettnytte, er å endre rutiner og prosesser innad i nettselskapet. Å ta i bruk de dataene vi har tilgjengelig. Vi får inn fryktelig mye, og så er det om å gjøre å få brukt informasjonen fornuftig, sier Ingvar Brohaug.

– Den største utfordringen når det gjelder nettnytte, er å endre rutiner og prosesser innad i nettselskapet. Å ta i bruk de dataene vi har tilgjengelig. Vi får inn fryktelig mye, og så er det om å gjøre å få brukt informasjonen fornuftig, sier Ingvar Brohaug.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen