Topmenu

Gjenbruk av eksisterende master

En ny metode for oppgradering av kraftledninger ved å gjenbruke eksisterende master er utviklet av BKK Nett. Det gir raskere nettutbygging, mindre behov for nye kraftledninger og store kostnadsbesparelser.

Tradisjonelt sett har kapasitetsbehovet i strømnettet blitt dekket ved at det enten bygges nye ledninger i helt nye eller parallelle traseer, eller ved at eksisterende ledninger spenningsoppgraderes.

Spenningsoppgradering har frem til i dag kun blitt utført på duplex-ledninger, ledninger med to strømførende liner per fase, og ikke på simplex-ledninger som har én strømførende line per fase. Grunnen til dette er at det er enklere å oppgradere en duplex-ledning fordi de er bygd med kraftigere master for å bære vekten av to liner per fase.

–Sammen med det islandske konsulentselskapet EFLA har vi utviklet og kvalifisert en ny metode for ombygging og forsterkning av eksisterende master. Metoden går ut på å erstatte innvendige barduner i dagens master med nytt stålgitter mellom stolpene. Også mastevangene forsterkes slik at de kan tåle den ekstra belastningen de nye og tyngre ledningene fører med seg sier, seksjonssjef i BKK Nett Øystein R. Berge.

I oppgradering av kraftledningen mellom Evanger og Samnanger blir den nye metoden for første gang tatt i bruk.

–I dette prosjektet bruker vi 45 millioner kroner på å forsterke de gamle mastene på deler av strekningen. Skulle vi i stedet bygget nye master, ville kostnaden blitt godt over 100 millioner kroner. En del av simplex-ledningene i sentralnettet kan ikke oppgraderes ved bruk av den nye metoden, enten fordi det ikke er mulig å koble ut ledningen under arbeid, eller fordi mastene har for kort restlevetid eller har andre svakheter.

–Sammen med det islandske konsulentselskapet EFLA har vi utviklet og kvalifisert en ny metode for ombygging og forsterkning av eksisterende master, sier Øystein R. Berge, seksjonssjef i BKK Nett, foto: Kirsten Øystese.

Men om vi antar at den nye metoden kan anvendes på 50 prosent av simplex-ledningene i sentralnettet gir det kostnadsbesparelser på rundt fem milliarder kroner. Når dagens simplex-ledninger erstattes av duplex-ledninger, øker overføringskapasiteten på Evanger-Samnanger fra 700 MW til ca. 2 100 MW, sier Berge.

Les mer i Volt nr 4-2013

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen