Topmenu

Gode erfaringer med dieselelektrisk

Det har fungert upåklagelig med dieselelektriske fremdriftssystemer for oss, så vi kommer til å satse videre på slike løsninger i fremtiden. 90 prosent av plattformforsyningsskipene (PSV) vi har levert de siste årene har helelektriske løsninger, sier COO Kjell Rabben i Havila Shipping.

Havila har som mål å være en ledende leverandør av kvalitetssikrede supplytjenester til offshoreselskap, både nasjonalt og internasjonalt og vil i løpet av 2011 eie 21 fartøyer innen subsea, ankerhåndtering, plattformforsyningsskip og områdeberedskapsfartøy. Gjennom sin hovedeier Havila AS har selskapet lange tradisjoner og høy kompetanse. Prosjektsjef Magnar Jøsok og designsjef Arve Helsem Leine sa seg enige i at dieselelektriske fremdriftssystemer er kommet for å bli og ga uttrykk for gode erfaringer med det såkalte Aktiv Front End, som omformer 12 puls til transistorteknologi, men som Rabben også la vekt på, det egner seg ikke med helelektrisk i alle sammenhenger.

Hybridløsninger
Trenden er at PSV-fartøyene har dieselelektrisk system, men på ankerhåndteringsfartøyene (AHTS) må vi også kunne kjøre dieselmekanisk for å få nok kraft på propellen. Vi kombinerer gevinsten av det dieselelektriske og det dieselmekaniske og kan også kjøre dette sammen i hybridløsninger. Det man sparer med en dieselelektrisk løsning er at man ikke kjører på mer effekt enn man strengt tatt trenger. Men minuset med dieselelektrisk er at du har et større tap fra generert effekt til effekt i propellkraft. Men tapet blir minimalisert i og med at du ikke trenger å bruke kraft med en dieselelektrisk løsning når propellen stopper, og ikke bruker kraft på å dreie rundt på tomgang. Når det blir mye manøvrering og posisjonering, er det en fordel å gå på dieselelektrisk, men skal du gå på full fart eller trenger mye skyvkraft i andre sammenhenger, er en dieselmekanisk løsning med full kraft direkte og uhindret på propell den beste løsningen. Poenget er at vi kan utnytte det beste i begge systemer på denne måten, og så kan vi velge, sier Rabben.

Hva med andre energiformer? Kjernekraft?
Jeg er ikke ekspert på kjernekraft, men det er jo en veldig komprimert kraftkilde som gir mye kraft og varer lenge, så sånn sett kunne det egne seg. Og andre energiformer? Solkraft er ikke noe alternativ! Hva med supplerende skysail, som det foreslås på fiskefartøy, skyter en av de andre inn. Det er ikke akkurat noen ny tanke med et slikt supplement, men det egner seg jo ikke akkurat for oss, sier Rabben smilende. Og gjentar konklusjonen, hos oss har vi gode erfaringer med dieselelektriske løsninger.

Billedtekst:
Nitti prosent av plattformforsyningsskipene (PSV) vi har levert de siste årene har helelektriske løsninger, sier COO Kjell Rabben i Havila Shipping.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen