Topmenu

Godt resultat og spennende fiberfremtid

Eidsiva bredbånd oppnådde en omsetning på 266,3 millioner kroner i 2012, og for første gang i selskapets historie er det et plussresultat før skatt. Selskapet satser nå på en fortsatt omfattende fiberutbygging i Innlandet og levering av fremtidens bredbånd med høyere hastighet.

–Den gode utviklingen fortsetter inn i 2013, sier administrerende direktør Trond Skjellerud. Han forteller at nær 100 prosent av alle husstandene i Hedmark og Oppland nå har et bredbåndstilbud. Bredbåndsnettet er nytt og moderne og leverer fremtidens bredbåndsbehov.

God bredbåndstilknytning er nødvendig for å utvikle og opprettholde nærings- og bosettingsstrukturer i Innlandet, og det er høye bredbåndsforventninger både til jobb og privatbruk som skal oppfylles. Leveranse av bredbånd av høy kvalitet er fundamentet i Eidsiva bredbånds strategi.

–Vi investerer i Hedmark og Oppland, og ambisjonen er, til tross for spredt bebyggelse, å kunne tilby alle innbyggerne gode bredbåndstjenester sier, administrerende direktør Trond Skjellerud.

–Vi investerer i Hedmark og Oppland, og ambisjonen er, til tross for spredt bebyggelse, å kunne tilby alle innbyggerne gode bredbåndstjenester. Oppgaven fremover blir å kunne tilby høyere hastighet, noe som forutsetter en fortsatt omfattende fiberutbygging, og ikke minst sørge for det siste delstrekket inn til husstander og virksomheter som mangler dette i Innlandet. Vi bygger i begge fylkene basert på interesse og utbyggingskostnader, forklarer Skjellerud.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen