Topmenu

GRP-rør til Norges eldste kraftverk

Hammeren kraftverk i Maridalen er Norges eldste kraftverk i drift, og det eneste i Oslo. I disse dager rustes kraftverket opp med ny rørgate i GRP som vil sikre energiproduksjon langt inn i fremtiden.

APS Norway har levert rørene til den cirka 2,4 kilometer lange rørgaten i Maridalen. Hammeren Kraftverk ble satt i drift så tidlig som i 1900 og var tiltenkt å holde hele Oslo med energi i overskuelig fremtid. Dagens produksjon holder imidlertid til å dekke normalbehovet til rundt 800 husstander. –Vi er selvsagt stolte av å levere rør til Norges eldste kraftverk. Litt spesielt å tenke på at GRP-rør ikke engang var funnet opp da kraftverket ble satt i drift, sier Rune Amundsen i APS. Den nye rørgaten har en diameter på DN1400 og DN1600, og erstatter rørgaten i stål som tidligere besto av to parallelle løp, begge på DN 1100.

Mange har erfart rørenes egenskaper som gjør dem godt egnet til kraftverk. Lav vekt bidrar til enklere installasjon. GRP er i tillegg et korrosjonsfritt materiale som er fordelaktig med hensyn på levetid og falltapsproblematikk, noe som bidrar til å opprettholde virkningsgraden ved kraftverket år etter år, sier Rune Amundsen i APS.

Mange har erfart rørenes egenskaper som gjør dem godt egnet til kraftverk. Lav vekt bidrar til enklere installasjon. GRP er i tillegg et korrosjonsfritt materiale som er fordelaktig med hensyn på levetid og falltapsproblematikk, noe som bidrar til å opprettholde virkningsgraden ved kraftverket år etter år, sier Rune Amundsen i APS.

Flowtite GRP-rør har vært på markedet i snart 50 år og er benyttet i over 450 kraftverk bare i Norden. –Etterspørselen etter rørene har vært jevnt stigende, de siste 10-12 årene har vi levert rør til nærmere 30 kraftverk hvert år bare i Norge. Vi opplever at GRP-rør stadig befester en god posisjon i markedet og erfarer at stadig flere velger dette, både når de skal kjøpe for første gang, eller når en rørgate i annet materiale skal skiftes ut.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen