Topmenu

Hafslund former teknologitorget på Eliaden

Hafslund skal være med og forme innholdet på teknologitorget på Eliaden. Torget er en del av konferansen ”Energi–smarte byer”. –Oslo kommune har søkt om å bli miljø–hovedstad i 2016. På teknologitorget skal vi vise hvordan vi kan bidra til å skape et moderne, grønt og fornybart Oslo, sier Truls Jemtland i Hafslund. –Blant annet skal vi modernisere energiforsyningen i Oslo-området med 570 000 nye avanserte strømmålere (AMS).

AMS målerene skal være montert hos alle nettkunder innen 2019. Vi møter befolkningsveksten i hovedstaden med nye investeringer i fjernvarmenettet, og en storstilt oppgradering av strømnettet. Jemtland fremhever at fremtidens energikunde vil ha andre behov enn i dag.

–Vi skal legge til rette for at de skal kunne lade et stadig økende antall elbiler, og levere strøm fra egenproduksjon fra plusshus inn på nettet. Dessuten skal vi styrke kundenes mulighet til å effektivisere energiforbruket og bruke energi smartere, slik at ikke elbilen lader samtidig som middagsgrytene koker og varmtvannsberederen står på. –Å hjelpe kunden til å bli en mer effektiv og smartere energibrukere er en av våre hovedsatsinger. Dette planlegger vi å illustrere med å vise hvordan energiforbruket i hjemmet kan styres.

På teknologitorget skal vi vise hvordan vi kan bidra til å skape et moderne, grønt og fornybart Oslo, sier Truls Jemtland i Hafslund.

På teknologitorget skal vi vise hvordan vi kan bidra til å skape et moderne, grønt og fornybart Oslo, sier Truls Jemtland i Hafslund.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen