Topmenu

Hallene fylles

Eliaden 2010 er i ferd med å fylles opp. Det er per i dag 260 påmeldte og vi er godt i gang med å tegne ut utstillingen. Utstillerne har allerede fått tegninger over sine stands, nummer og plassering.
Teknisk informasjon om bestilling av tepper, strøm, møbler og annet ble sendt fra Norges Varemesse i desember, sier Finn Bogegård, utstillerkontakt for Eliaden 2010.
D-hallen, som er størst, er 85 prosent full. C-hallen har et nesten like stort belegg, sier Bogegård, som oppfordrer etternølerne til å melde seg på. B-hallen blir i år erstattet av den nye E-hallen. De to hallene er omtrent like store. Den nye hallen ligger lengst øst av de tre hallene som rommer Eliaden.

Nils-Erik Magnell og Finn Bogegård er godt i gang med uttegninger og informasjon til utstillerene.

Bogegård forteller at uteutstillingen blir plassert utenfor hall E, ikke mellom B og C som tidligere. Her er det plass for utstillere med kraner, store biler, terrenggående vogner og annet materiell. Vanligvis blir det stilt ut mye materiell og utstyr for energiverkene på uteområdet.

Automatiseringsutstillerne er som vanlig plassert i hall C sammen med sikkerhet, alarm og tele- og datakommunikasjon. I hall D står installasjon, byggautomatisering, elektrovarme og belysning, mens hall E blir en energihall, sier Finn Bogegård i en pressemelding.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen