Topmenu

Har tatt i bruk komposittmaster

KomposittMAST_Statnett_webStatnett har for første gang tatt i bruk komposittmaster i sentralnettet. Fire master er oppført på strekningen fra Varangerbotn til Skogfoss, en ny 132 kV linje som nå er ferdigstilt.

-Det er spennende å prøve ut nytt materiale, og komposittmastene som er satt opp i Øst-Finnmark er de første i Statnetts historie. Komposittmaster er dyrere i innkjøp, men med betydelig lengre levetid og med lavere vedlikeholdskostnader kan dette være bedriftsøkonomisk lønnsomt, sier Elisabeth Vike Vardheim, prosjekteier og direktør i Statnett SF.

-Det er spennende å prøve ut nytt materiale, og komposittmastene som er satt opp i Øst-Finnmark er de første i Statnetts historie, sier Elisabeth Vike Vardheim, prosjekteier og direktør i Statnett SF.

-Det er spennende å prøve ut nytt materiale, og komposittmastene som er satt opp i Øst-Finnmark er de første i Statnetts historie, sier Elisabeth Vike Vardheim, prosjekteier og direktør i Statnett SF.

På strekningen for øvrig er det tremaster som er benyttet. Det var dette som i sin tid ble konsesjonssøkt av Varanger Kraftnett – en konsesjon Statnett overtok som en konsekvens av et tettere samarbeid med Varanger Kraftnett om nettutvikling i Øst-Finnmark. I forbindelse med søknad om overtagelse av konsesjonen, søkte Statnett samtidig om et prøveprosjekt med komposittmaster på strekningen, som NVE senere ga tillatelse til.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen