Topmenu

Havvindmøller på 6 MW til Dudgeon

Statoil, som er operatør av havvindprosjektet Dudgeon, har inngått to avtaler med Siemens plc om detaljprosjektering, leveranser, montasje, idriftsettelse og service av 67 havvindturbiner til Dudgeon Offshore Wind Farm.

Turbinkontrakten omfatter detaljprosjektering, leveranse, montasje og idriftsettelse av 67 havvindmøller. Hver turbin (6 MW) består av tårn, maskinhus og en rotor med tre vinger (rotordiameter 154 meter). Prosjekteringen begynner i januar 2014 og vil påvirke utforming og valg av fundamenter og elektrisk infrastruktur. Den første turbinleveransen er planlagt i januar 2017. Servicekontrakten omfatter drift og vedlikehold i to år etter idriftsettelse, og i de påfølgende tre årene skal leverandøren stille teknikere til disposisjon og levere ytterligere tjenester. Samlet verdi for de to kontraktene er 516 millioner pund. Gjennomføring av prosjektet forutsetter endelig investeringsbeslutning i tredje kvartal 2014.Aufbau Siemens Wind Power Windenergieanlage SWT 6.0 154

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen