Topmenu

Hovedentreprenør for Dyrløkke – Tegneby

Hallingmast har oppdraget som hovedentreprenør på Hafslund Netts nye linje mellom Dyrløkke og Tegneby. Selskapet som hører hjemme på Nesbyen i Hallingdal, drives fortsatt av grunnlegger Stein Erik Livgård, som er en svært rutinert bransjemann.

Det norskeide selskapet er ikke ukjent med å være hovedentreprenør, men dette er et av de større prosjektene de har hatt ansvar for. Hallingmast jobber mest med bygging, riving og vedlikehold av kraftlinjer på sentral- og regionalnett, og har hele landet og Sverige som marked. Det er nå rundt 30 år siden virksomheten startet:

– Jeg hadde begynt med litt graving i jordbruks- og skogbrukssektoren hjemme, og tilfeldigheten gjorde at en kompis av meg hadde begynt hos en av de norske linjeentreprenørene. De trengte en traktorgraver, og der begynte mitt første oppdrag på kraftlinjer som selvstendig næringsdrivende da jeg var 20 år gammel, forteller Stein Erik Livgård.

Den selvstendige næringsvirksomheten ble 1.1.1997 omgjort til Hallingmast AS med Stein Erik Livgård som eier og daglig leder. Selskapet har vokst jevnt og trutt, og i dag teller selskapet rundt 20 ansatte. Statnett er en av deres største kunder, og maskiner og utstyr har hele tiden vært en av deres store styrker.

– For min del har det vært, og er fortsatt spennende å lage og komponere utstyr til å utføre jobbene mer sikkert og mer effektivt. Veldig mye av vårt utstyr kan ikke kjøpes direkte på butikken, men er bygget om og/eller sammensatt for å tilpasses de ulike oppdrag vi utfører. Maskinparken vokser stadig, og vi har mye utstyr sett i forhold til antall ansatte. Vi løser de aller fleste oppgaver, og har mer utstyr enn de aller fleste til det alle meste, sier han.

Livgård husker godt den store byggeaktiviteten som rådet i landet frem til Energiloven kom på slutten av 80-tallet. Da stoppet det helt opp. Nå er optimismen tilbake, og det planlegges store utbygginger. Han regner med at Hallingmast vil få mye å gjøre de neste 10–15 årene, men ser likevel ikke udelt positivt på markedssituasjonen.

– Det er veldig mye som skjer, men jeg synes det er litt trist at utenlandske selskaper overtar mye av jobben som skal gjøres. Det har vært et opphold i bygging av store kraftledninger, som har ført til at det ikke er tilstrekkelig kompetanse i Norge til å gjøre de aller største jobbene på sentralnettet hos Statnett, sier han.

I dag finnes det 2-4 norske selskaper deriblant Hallingmast som har kompetanse og utstyr til å kunne bygge 10-15km duplex eller triplex 420kV i løpet av et par år. Statnett har også pre kvalifisert disse selskapene til å kunne utføre oppdrag i denne størrelsesorden. Men det hjelper så lite når anbudspakkene som Statnett velger å sende ut for tiden er i størrelsen 100-150 km. Da blir spranget for oss norske entreprenører for stort å ta i ett steg og det vil fortsatt være utenlandske selskaper som i fremtiden bygger sentralnettet i Norge.

Det er ikke bare byggetakten som har variert gjennom de siste 30 årene. Det har også skjedd store endringer i selve arbeidsutførelsen.

– Vi jobber som regel ti dager på, og har elleve dager fri. Det har med årene blitt større fokus på mer komprimert arbeidstid, og ikke minst sikkerheten, som er av en helt annen verden enn for 20 år siden. Dagene er tryggere for alle, og vi setter det i høysetet. Nå gjør vi omtrent alt arbeid med maskiner, og det er selvsagt lettere å utføre jobben fra en kurv enn å henge i en klatresele, forteller Livgård.

Hallingmast er et lite entreprenørselskap, men sjefen ser flere fordeler med å ha en liten og oversiktlig organisasjon:

– Man får kanskje en mer familiær holdning blant de ansatte i små selskaper. De føler nærmere tilknytning, og de møter kanskje sjefen på anlegget i arbeidsklær.

Selv har Stein Erik Livgård alltid arbeidsdressen i bilen, selv om det blir stadig mindre tid til slikt arbeid i en hverdag der han i stor grad reiser land og strand rundt på befaringer. Hallingmast er klare for oppdrag i hele landet, og har kompetanse til å mestre det meste av terreng.

– Vi går hovedsakelig etter jobber som passer utstyret vårt, men til og med i gaupeterreng skal det mye til for å stoppe oss, sier Stein Erik Livgård.

Vi løser de aller fleste oppgaver, og har mer utstyr enn de aller fleste til det alle meste, sier Stein Erik Livgård i Hallingmast.

Vi løser de aller fleste oppgaver, og har mer utstyr enn de aller fleste til det alle meste, sier Stein Erik Livgård i Hallingmast.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen