Topmenu

Høyeste krafteksport siden 2000

Foreløpige tall viser at den norske nettoeksporten av elektrisk kraft i andre kvartal var den høyeste siden 2000. Produksjonen var høy selv om tilsiget var mindre enn normalt. Mildt vær bidro til lavt kraftforbruk.

–Det lave tilsiget til vannmagasinene skyldes i stor grad lave temperaturer i fjellet og sen snøsmelting. Kraftproduksjonen har likevel vært høy fordi produsentene gjør plass til smeltevannet de vet kommer, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud. Nettoeksporten var 5,2 TWh i andre kvartal i år, mot en nettoimport på 0,6 TWh i tilsvarende kvartal i fjor. Mildt vær, mye vann i magasinene og fortsatt mye snø i fjellet bidro til at prisene holdt seg lave.

–Vi har nå en god ressurssituasjon i Norge og Norden. Med normal utvikling i temperatur og nedbør fremover er det liten grunn til å vente spesielt høye priser til vinteren. Dette bildet kan endres hvis vi får mye mindre nedbør enn normalt, sier Sanderud.

–Det lave tilsiget til vannmagasinene skyldes i stor grad lave temperaturer i fjellet og sen snøsmelting. Kraftproduksjonen har likevel vært høy fordi produsentene gjør plass til smeltevannet de vet kommer, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud.

I gjennomsnitt var kraftprisene i andre kvartal rundt 20 øre/kWh i Sør-Norge, mens prisene var rundt 22 øre/kWh i Midt-Norge og 21 øre/kWh i Nord-Norge. Det er omtrent halvparten av prisnivået i tilsvarende kvartal i fjor.

,

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen