Topmenu

I høypolitisk fokus under årets Elfack

Aidon fikk besøk av den svenske energiministeren Ibrahim Baylan under Elfack, Nordens største messe for el-bransjen, som i år ble arrangert i Gøteborg i begynnelsen av mai. Samarbeidet mellom regjering og bransjeaktørene er avgjørende for å nå en stabil og langsiktig løsning på kjerneutfordringen: Hvordan få sluttbruker engasjert og delaktig i eget energiforbruk?

Det var som utstiller at Aidon var på plass under årets Elfack. På åpningsdagen var energiminister Ibrahim Baylan tilstede for å holde seg a jour på teknologifronten og oppdatere seg på hvilke løsninger som vil være relevante for fremtiden på det svenske el-markedet. Dermed avla han et besøk hos Aidon, hvor administrerende direktør for Aidon i Sverige, Fredrik Rex, demonstrerte Aidons løsning for smarte nett.

Energiministerens var spesielt nysgjerrig på å diskutere hvordan man skal få sluttbrukeren til å engasjere seg i og ta aktiv handling knyttet til eget energiforbruk – et spørsmål som hele bransjen forsøker å besvare. Budskapet var: samarbeidet mellom regjeringen og bransjeaktørene er avgjørende for å nå en stabil og langsiktig løsning.

Det var riktignok ikke bare regjeringens, men også parlamentarisk interesse som var representert på årets messe. I tillegg til Baylan kom den parlamentariske energikomiteen til Aidons utstilling for å høre mer om smarte målere, smarte nett, og hvilken rolle nettopp disse elementene spiller i EUs 20-20-20 mål.

- Smarte målere og smarte nett spiller en viktig rolle i å skape nytte for sluttkunden gjennom nye løsninger og tjenester innen informasjonsteknologi og avansert måling hos el-forbrukere, påpeker Rex.

- For å nå målsetningene er Sverige tvunget til å utnytte de fornybare ressursene vind og solkraft på en bedre og mer effektiv måte enn det som gjøres i dag. Gjennom en økt bevissthet og prismodeller som gjør det gunstig for forbrukere å engasjere seg i el-forbruket sitt, kan Sverige raskere nå de oppsatte målene, men samtidig beholde et langtidsperspektiv. Takket være smarte målere kan hver enkelt privatperson få lettere oversikt over de gjeldende elprisene til enhver tid, og når man mest fordelaktig kan bruke strømmen – noe som i seg selv kan være et insentiv for mer mikroproduksjon og en mer aktiv styring, avslutter Rex.

- Smarte målere og smarte nett spiller en viktig rolle i å skape nytte for sluttkunden gjennom nye løsninger og tjenester innen informasjonsteknologi og avansert måling hos el-forbrukere, påpeker Rex.

– Smarte målere og smarte nett spiller en viktig rolle i å skape nytte for sluttkunden gjennom nye løsninger og tjenester innen informasjonsteknologi og avansert måling hos el-forbrukere, påpeker Rex.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen