Topmenu

Innfører tildeling av nettkapasitet til fornybar

Statnett har nå innført en ordning for tildeling av ledig kapasitet i sentralnettet for ny kraftproduksjon. Ordningen skal håndtere situasjoner i sentralnettet hvor det er konkurranse om begrenset nettkapasitet.

Tildelingsordningen skal bidra til å skape forutsigbarhet for investorer, og hindre at prosjekter som blir skrinlagt blokkerer for nye prosjekter. Ordningen vil gjelde i områder hvor det er gitt konsesjon til mer produksjon enn det nettet har kapasitet til, og nettbegrensningene ikke kan løses ved bruk av prisområder. Per dags dato gjelder dette områdene Indre Sogn, Sør-Rogaland og Øst-Finnmark.

Ordningen har kriterier som kombinerer «først-til-mølla» og modenhet i prosjektene. På den måten vil Statnett legge til rette for de prosjektene som er nærmest å bli realisert, da Statnett regner det som sannsynlig at disse er blant de mest lønnsomme. Ordningen erstatter ikke behovet for koordinering der Statnett planlegger nytt nett som følge av ny produksjon.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen