Topmenu

Inngår 10 års avtale med Embriq om leveranse og drift av smarte strømmålere

Embriq AS har inngått avtale med Nettalliansen AS om innføring og drift av avanserte måle- og styringssystemer (AMS – smarte strømmålere). Embriq skal levere og drifte en nøkkelferdig løsning som innebærer nye smarte strømmålere til over 170.000 hjem over hele Norge, fordelt på 30 nettselskaper.

Embriq er hovedleverandør i prosjektet som også innbefatter Embriqs sentralsystem for smarte målere og nettdrift, Quant. Målere og radiokommunikasjon leveres fra underleverandøren Aidon. Montasjetjenestene skal utføres av OneCo. Prosjektet starter i august 2015. Embriq skal besørge fullskala drift av løsningen frem til 2024, med opsjon på ytterligere 5 år.

- Embriq fremstår som den rette samarbeidspartner til å løse nettselskapenes utfordringer rundt innføring av elhub og AMS, sier Torgeir Brovold, adm. dir. i Nettalliansen. – For oss har det vært viktig å velge en leverandør med gjennomføringsevne på en tjenesteleveranse som ivaretar AMS investeringene og sikrer forpliktelsene våre. Å kjøpe tjenester er en viktig del av vår strategi for å kunne levere kostnadseffektiv og fremtidsrettet nettdrift. Dette gir nettselskapene en dynamikk og fleksibilitet som vi mener blir avgjørende for et moderne nettselskap. Tilgangen på kompetanse og gode samarbeidspartnere som Embriq blir avgjørende for den videre utviklingen av selskapene, sier Nettalliansen-direktøren.

Prosjektet har en nasjonal karakter der montørene frem til utgangen av 2018 vil besøke over 170.000 norske hjem og bedrifter i over 10 fylker fra Finnmark til Telemark og Østfold. Montørene skal installere nye smarte strømmålere som også vil øke sikkerheten gjennom overvåkning av leveransekvaliteten hos den enkelte nettkunde i tillegg til den presise timesavlesningen. – De nye mulighetene for å sikre kvalitet i strømforsyningen er vesentlige for oss. Hvis det eksempelvis oppstår problemer med spenningskvalitet eller jordfeil ute hos en kunde vil vi nå få automatisk varsling og kan umiddelbart iverksette feilretting, forteller Brovold.

Kontrakten representerer et betydelig prosjekt men også et langsiktig samarbeid. Det er en omfattende avtale, der selskapene under avtaleperioden vil kunne investere og kjøpe tjenester for nærmere 1 milliard kroner. Selskapene er meget tilfredse med avtalen, som tydeliggjør både de økonomiske og operative stordriftsfordelene selskapene nå får ta del i, avslutter Brovold.

- Embriq er stolte av at Nettalliansen velger oss som leverandør og gleder oss til å starte med leveransen, sier Espen Kåsin, Direktør for Software i Embriq.

- Dette er en leveranse med betydelig størrelse i det norske markedet, og i tillegg kommer driftstjenestene over 10 år, forteller Kåsin.

Om Nettalliansen

Nettalliansen AS er et kompetanse og innkjøpssamarbeid for små og mellomstore nettselskap som skal ivareta eiernes interesser gjennom å etablere konkurransedyktige og attraktive fellestjenester. Nettalliansen er i sterk vekst har for tiden 30 selskap på eiersiden. Nettalliansen skal være eiernes viktigste redskap for økt konkurransekraft, utvikling av nye forretningsområder samt utnytte kompetansen hos eierne til felles beste gjennom lønnsom samordning av eiernes ressurser.

Nettalliansens medlemmer:

Andøy Energi AS, Bindal Kraftlag SA, Ballangen Energi AS, Dragefossen Kraftanlegg AS, Drangedal Elverk KF, Evenes Kraftforsyning AS, Fauske Lysverk, Hallingdal Kraftnett AS, Hålogaland Kraft AS, Hammerfest Energi AS, Hemsedal Energi KF, Hjartdal e-verk AS, Høland og Setskog Elverk AS, Meløy Energi AS, Midt-Telemark Energi AS, Nord-Salten Kraft AS, Nordkraft nett, Nore Energi, Notodden Energi AS, Rakkestad Energi AS, Rauland Kraftforsyningslag SA, Rollag Everk AS, Skjåk Energi, Sør Aurdal Energi AS, Stryn Energi AS, Tinn Energi AS, Trøgstad Elverk, Trollfjord Kraft AS, Valdres Energiverk AS og Stranda Energi.

- Embriq fremstår som den rette samarbeidspartner til å løse nettselskapenes utfordringer rundt innføring av elhub og AMS, sier Torgeir Brovold, adm. dir. i Nettalliansen. Her sammen med Espen Kåsin, direktør for Software i Embriq.

– Embriq fremstår som den rette samarbeidspartner til å løse nettselskapenes utfordringer rundt innføring av elhub og AMS, sier Torgeir Brovold, adm. dir. i Nettalliansen. Her sammen med Espen Kåsin, direktør for Software i Embriq.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen