Topmenu

Inngår milliardkontrakter på vind i Norge

Siemens i Norge har undertegnet avtaler med Jæren Energi og Nordkraft Vind som til sammen innebærer leveranser og drift av 43 vindturbiner. Avtalene er en milepæl for satsning på vindkraft for Siemens i Norge, og har en samlet verdi på inntil en milliard kroner.

Avtalene markerer dermed startskuddet for en massiv satsning på vindkraft for Siemens AS, sier Tore Tomter som er fagsjef innen fornybar energi i Siemens AS. Avtalen med Nordkraft Vind innebærer leveranse av 11 vindturbiner til Nygårdsfjellet vindpark ved Narvik i Nordland der de første turbinene vil bli levert sommeren 2011. Den andre avtalen er med Jæren Energi for leveranse av 32 vindturbiner til Høg-Jæren Energipark. I tillegg inngås avtaler om drift og service på anleggene, samt overtagelse av serviceavtaler på tidligere vindkontrakter. Total verdi på samtlige av disse avtalene er på om lag en milliard norske kroner.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen