Topmenu

International Electrotechnical Commission til Oslo i oktober

International Electrotechnical Commission (IEC) vil i år holde sitt 76th IEC General Meeting (GM) i Oslo i tidsrommet 1. – 5. oktober. Norges IEC medlem, NEK (Norsk Elektroteknisk Komite), står som vertskap.

IEC har i dag 82 medlemsland, hvorav 60 land har fullt medlemskap og 22 er assosierte medlemsland. I tillegg kommer 81 affilierte land, hvorav 33 har adoptert de internasjonale standardene fra IEC.

Tore Trondvold, som er prosjektleder for arrangementet, forteller at NEK forventer at mer enn 1 000 delegater og 200 ledsagere fra 70 – 80 land vil komme til Oslo for å delta på 76th IEC GM 2012. Deltakerne vil være representanter fra elektroteknisk industri og næringsliv, samt myndigheter fra hele den industrialiserte verden.

NEK forventer at mer enn 1 000 delegater og 200 ledsagere fra 70 - 80 land vil komme til Oslo for å delta på 76th IEC GM 2012, sier prosjektleder for arrangementet Tore Trondvold i NEK.

33 tekniske komiteer (TC) vil holde sine plenarmøter i Oslo. Hovedmøtene holdes på Radisson Blu Scandinavia Hotel og i omkringliggende møtesentra. Flere av komiteene har så mange underutvalg at de starter allerede mandag 24. september, som er selve jubileumsdagen. NEK har prioritert å invitere komiteer som er aktive på områder hvor Norge og norsk næringsliv har en sterk posisjon. Dette gjelder områder som installasjoner i maritim sektor, landbaserte el-installasjoner og fornybar energi.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen