Topmenu

Introduserer Aidon Customization Centre

En vellykket utrulling av målere krever nøye planlegging og koordinering av materiell og ressurser. Aidons løsning for å sikre fleksible leveranser i tide er å legge ferdigstilling og skreddersøm så nær kunden som mulig – i et ACC.

Aidons første ACC ble etablert rett utenfor Helsinki i Vantaa, Finland, i 2010 – tidspunktet da masseutrullingen i Finland stod for døren.

Mens ACC er stedet der målerne settes sammen etter skreddersøm for kunden, outsources selve produksjonen av de ulike målerkomponentene til flere leverandører. Dette sikrer fleksibilitet og effektivitet i drift, foruten å minimere risikoen knyttet til produksjon.

Skreddersøm utføres på bakgrunn av kundenes bestillinger. Én bestilling fra et nettselskap inkluderer typisk mange typer måler-/modulkombinasjoner og installasjonstilbehør. Først settes de riktige systemmodul- og målerkombinasjonene sammen. Valget av systemmodul bestemmes både av valgt kommunikasjonsteknologi (RF, RS eller 2G/3G ) og målerens rolle (master eller slave). Også for valget av målermodul finnes det flere alternativer, avhengig av kundens el-tilkobling (1- eller 3-fase) og etterspurt funksjonalitet. Til slutt legges nettselskapenes navneplater på målerne.

Mer i Volt nr 3 – 2014.Aidon_Skredder_ute

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen