Topmenu

Inviterer til dialog

Infratek er en stor nordisk aktør innen bygging, vedlikehold og drift av kritisk infrastruktur. I en tid som er preget av høykonjunktur, med investeringsvilje og mange kommende prosjekter, ser konsernsjef Lars Bangen noen felles utfordringer, både innen rekruttering og kapasitet. Han inviterer til dialog om hvordan bransjen sammen kan møte fremtidens forventede trykk.

Infratek har i dag rundt 1300 ansatte, hvorav rundt 550 arbeider i Norge, der rundt 40 % av den totale virksomheten foregår. To tredjedeler av aktiviteten er rettet mot kraftnett, fra kraftstasjon til husvegg på alle spenningsnivåer. Det skjer mye i denne bransjen for tiden, ikke bare på nybygg og oppgraderinger innenfor transmisjon, men også på distribusjonsnettet.

– Det som er positivt i våre øyne, er at nettreguleringen har blitt mer investeringsvennlig. Kombinert med lave renter er det en økt investeringsvilje. Det gjelder egentlig på alle nivåene: På sentral- og regionalnett er det koblet til vindkraft og en del av de store miljøgrepene. Det andre går på reinvestering og fornyelse av et litt tilårskomment nett, forteller konsernsjef Lars Bangen.

Men selv om alderen på de gamle nettene er høy, forteller han at kundene har vært flinke til å stelle pent med dem, og drøye midlene. Men nå tvinger endringer seg frem.

– Reguleringen som har vært i Norge på regional- og distribusjonsnett, har ikke medført en tendens til å investere, selv om dette til en viss grad har blitt gjort likevel. Men når det nå blir lagt til rette for det, kommer det et skred av investeringer. Det ser vi veldig positivt på, selv om det også er en kapasitetsutfordring. Man har demmet opp et behov som plutselig løsner, fortsetter han.

Infratek jobber også innen andre områder, som jernbanesektoren, og ser den samme effekten der. Innen veilys er det mer teknologiskifte, mot mer intelligente styringssystemer og LED. Det skjer mye rundt de kritiske infrastruktursystemene de jobber innenfor, og mange sektorer har mye ugjort.

Bangen mener det kommer til å bli kamp om kapasitet og ressurser fremover, og at det tvinger frem en bedre nasjonal utnyttelse:

– Men det er fortsatt et umodent marked, som er delvis lukket på distribusjonsnett. I Norge er det liten forekomst av typiske underleverandører som kan stabilisere ressurssituasjonen mellom aktørene. I bygg- og anleggsbransjen, for eksempel, samarbeider en del store aktører på tvers av kontraktene.

– I vår bransje opplever vi at kundene er veldig skeptiske til å la leverandørene finne løsninger. I nevnte bygg- og anleggsbransje slåss de jo som hund og katt om et anbud, men når anbudet først er plassert, så går de på bakrommet og diskuterer hvordan man skal få til dette sammen. I vår sektor er dette lite utviklet. Kundene er redde for at vi snakker om andre ting enn ressurser, utstyr, materiell og kapasitet. Vi må snu oppfatningen av dette, slik at bransjen kan få en bedre utnyttelse av ressursene. Kanskje vi til og med kan bruke ressurser hos kunden i noen sammenhenger. Vi må spille på det som finnes, sier Bangen. Kampen om ressurser kan også åpne opp kanaler ut av landet, selv om dette må foregå i kontrollerte former for å unngå sosial dumping og dårlige HMS-nøkkeltall.

– Der er vi litt prisgitt hvordan kundene tenker. Hvis knapphetssituasjonen begynner å bli plagsom, er det fare for at man begynner å gå på akkord med slike ting. Dette er et ganske stort tankekors.

– Kundene ser jo også risikoen i at de ikke får utført det de skal innen hensiktsmessig tid, og da er det i alle fall viktig at vi utnytter de tilgjengelige ressursene og snakker sammen. Det fungerer i andre bransjer. Jeg ønsker dialog om dette med både kunder og andre aktører til stede, gjerne på en nøytral arena. Sammen finner vi bedre løsninger, enn hver for oss. Vi kan bygge en god nok nasjonal leveransekapasitet på en del av de større prosjektene som skal gjøres, som kanskje blir for store for enkeltselskaper, sier Lars Bangen.

Les mer i Volt nr 8 – 2015

– Men det er fortsatt et umodent marked, som er delvis lukket på distribusjonsnett. I Norge er det liten forekomst av typiske underleverandører som kan stabilisere ressurssituasjonen mellom aktørene. I bygg- og anleggsbransjen, for eksempel, samarbeider en del store aktører på tvers av kontraktene, sier konsernsjef Lars Bangen.

– Men det er fortsatt et umodent marked, som er delvis lukket på distribusjonsnett. I Norge er det liten forekomst av typiske underleverandører som kan stabilisere ressurssituasjonen mellom aktørene. I bygg- og anleggsbransjen, for eksempel, samarbeider en del store aktører på tvers av kontraktene, sier konsernsjef Lars Bangen.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen