Topmenu

Ja til Hemsil 3

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) med positiv innstilling til utbygging av Hemsil 3 kraftverk på Gol. Om kraftverket blir bygget vil det gi 91 GWh ny, utslippsfri vannkraft. E-CO Energi er tilfreds med tilsagnet og håper endelig konsesjon blir gitt av Olje- og energidepartementet i løpet av året.

NVE anbefaler Olje- og energidepartementet å si ja til E-CO Energis planer om utvide i Hemsilvassdraget i kommunene Gol og Hemsedal i Buskerud. NVE mener at utbygginga er et viktig bidrag til fornybar kraftproduksjon, og at den har begrensede miljøeffekter. NVE konkluderer med at utbyggingen vil ha større fordeler enn ulemper.

Det nye aggregatet, Hemsil 3, vil gi mellom 48 og 91 GWh ny produksjon. Kraftstasjonen skal bygges i fjell nær dagens Hemsil 2 kraftstasjon. Vannet vil føres i tunnel fra Eikredammen i Hemsedal kommune og ha utløp i Hallingdalselva, likt med dagens Hemsil 2 kraftverk. Tunellmassene skal lagres delvis i tidligere etablerte tippområde og delvis i nye tippområder. Samtidig anbefaler NVE at selskapet får tillatelse til å utvide eksisterende koblingsanlegg øst for Gol sentrum med ett felt.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen