Topmenu

Kan spare 12 TWh i bygg innen 2020

Villa Stoknes

Villa Stoknes, enebolig på ca 190 m2 med passivhusstandard, oppført på Skøyen i Oslo. Innovativ bruk av massivtre og nytt isolasjonssystem. Arkitekter er Medplan AS ved arkitekt Stein Stoknes. foto: Stein Stoknes.

En ny rapport utarbeidet av SINTEF Byggforsk i samarbeid med Lavenergiprogrammet og Byggenæringens Landsforening, viser at Norge kan spare 12 TWh i bygg innen 2020. Dette tilsvarer årlig energibruk i 600.000 boliger. For at dette potensialet skal bli utløst påpeker rapporten at de økonomiske insentivene må økes kraftig.

Hovedkonklusjonen i rapporten er, vi kan spare 12 TWh i bygg innen 2020. Dette tilsvarer årlig energibruk i 600.000 boliger. I den kommende stortingsperioden vil en satsing på energieffektivisering bety om lag 10.000 arbeidsplasser i byggenæringen. Forventet nedgang i sysselsatte i byggenæringen i 2020 er 13.000. Energieffektivisering er avgjørende for å nå de forpliktelsene Norge får i EUs fornybardirektiv og bygningsenergidirektivet.

Staten vil kunne utløse potensialet på 12 TWh innen 2020 ved gå inn med 1,6 milliarder årlig fra 2010, økende gradvis til 2,6 milliarder årlig i 2017. Denne rapporten viser at det er stort potensial for energieffektivisering i bygg. Energieffektivisering er et billig klimavirkemiddel, men dette store potensialet blir ikke utløst dersom det ikke skjer en kraftig økning i de økonomiske insentivene, sier Hanne Rønneberg, konserndirektør i SINTEF Byggforsk.

Rapporten påpeker at for å få utløst energieffektiviseringspotensial i bygg er det avgjørende med kompetanseheving i byggnæringen. Vi får ikke til energieffektivisering uten en kraftig satsing på kompetanse i byggenæringen. Det må gjøres endringer både i utdanningssystemet og en prioritering av etterutdanning i byggenæringen. Dette må være et spleiselag mellom staten og byggenæringen sier Guro Hauge daglig leder i  Lavenergiprogrammet.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen