Topmenu

Kjøper sentralnettanlegg fra Hafslund

Statnett har inngått avtale om kjøp av sentralnettanlegg med tilhørende eiendommer i Oslo fra Hafslund. Avtalen har en ramme på 331 millioner kroner og vil tre i kraft fra januar 2011.

Avtalen omfatter kjøp av sentralnett i stasjonene Smestad, Sogn, Ulven og Furuset – med eiendomsmassene som hører til. Disse stasjonene er knutepunkter for strømforsyningen inn mot Oslo.

Hafslund vil videreføre drift av kablene mellom Smestad, Sogn og Ulven stasjon fordi selskapet har kjernekompetanse knyttet til drift av denne type kabelanlegg i dette området.

Statnett har som systemansvarlig nettselskap gjennomført analyser av forsyningssituasjonen på Østlandet. Analysen viser at det på sikt blir behov for investeringer i sentralnettet for å øke overføringskapasiteten i denne regionen. Statnetts overtakelse av samtlige sentralnettstasjoner i Oslo-området fra Hafslund vil gi Statnett bedret posisjon til å gjennomføre investeringer i dette området.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen